Aebinga

Noomen: “Aebinga state was het stamhuis van de familie Aebinga, die tot 1442 is terug te volgen. Goffe Aebinga, genoemd in 1442, had vier zoons.”
“In 1578 en 1580 woonden Harings dochter Doed en haar man Binnert Roorda op Aebinga. In 1590 werd de inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Foekel Roorda, weduwe van Harings kleinzoon Bennert Bennertsz van Heringa. Tot die nalatenschap behoorde ondermeer Aebinga saete ende staete te Hijum, met eer ende veer en suaenejacht. In 1640 behoorde de state aan Andries van Waltinga, gehuwd met Rixt Binnertsdr van Heringa. Het goed werd toen verpacht; zij woonden zelf op Sickema in Herbayum. In 1652 liet Rixt Abbinga sate met het swanejacht na aan Binnert Heringa van Grovestins. Waarschijnlijk was de state, die ook later steeds werd verpacht, inmiddels een gewone boerderij. Op de kaart van Schotanus van 1718 wordt Aebinga als gewone boerderij afgebeeld. Aan de oude status herinnerde nog een stinswier ernaast. Door de tekening van Stellingwerf van 1723 weten we dat op deze omgrachte wier toen nog de ruïne van een woontoren van minstens twee verdiepingen te zien was.”

SIF: “De oudste vermelding van deze Stins stamt uit de 15e eeuw.”
“Dr. G. Abma vermeldt als grondlegger van de Aebingastins Fecke Gosses Aebbinga, die in de 15e eeuw grietman van het ‘Noordelijk Trimdeel van Leeuwarderadeel’ was. Of dat klopt is twijfelachtig, want in 1420 worden hier reeds Gosse Æbingha en zijn vrouw Trijn Goffedr. Roorda vermeld.
Het ‘Register van den Aenbrengh’ uit 1511 waarin werd opgetekend wie eigenaren en gebruikers van landerijen waren, vermeldt onder Hijum een zekere Bennert Abingen. Hij was niet alleen eigenaar van bepaalde stukken grond, maar voornamelijk pachter van landerijen van de grootste grondbezitter van Hijum, het klooster Mariëngaarde.

Rond 1787 werd Hijum als volgt beschreven in de ’Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden, vervattende het vervolg der beschryvinge van Friesland’ (14e deel): “Hyem, gelegen aan de vaart Hyemer meer genoemd, welke de scheiding is van Leeuwarderadeel en Ferwerderadeel. Dit dorpje is klein, doch het voornaame Stamhuis van de Aebinga’s, hebbende hier in de vyftiende eeuw gewoond. Feike Æbinga, Grietman van Leeuwarderadeels Noorder-Trimdel. Ook liggen hier de overblyfzels van het sterke Slot van Eminga, niet ver van Æbinga State. Weleer werden deeze Staten door twee haatdraagende zusters bewoond, welke een geweldigen kryg in deezen hoek veroorzaakten. Hyem heeft 14 stemmen.”

Op een oude kaart van Het Bildt en omstreken staat Æbinga stins getekend als een torenstins van drie verdiepingen hoog met zogenoemde arkeltorentjes op de vier hoeken en daar tussen een schilddak. Aan de hand van de ruïne die Stellingwerf in 1723 tekende valt af te leiden dat stins later, hoewel iets beter bewoonbaar gemaakt, nooit is uitgegroeid tot een state. De Aebinga’s zijn dan ook al vrij vroeg ‘uitgevlogen’ naar andere oorden.”

“Op de plaats van deze stins is nu akkerland.”

(bron: Archief van J. Leemburg; “Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Aebinga kunt vinden.

Pin Bed en Boeddha

  Oudebildtzijl

B&B = Bed en Boeddha. Een vrijstaande studio op ons werelderfgoed. Te huur voor korte en of langere periodes.


Meer info

Pin Bed and Breakfast Mill View

  Stiens

Goed overnachten met uitstekende bedden en een goed ontbijt. Gratis parkeren voor de deur. In centrum van Stiens met veel winkels.


Meer info

Pin Station Marrum – De Pannekoektrein

  Marrum

Het Stationnetje van Marrum-Westernijkerk is gelegen aan het eens zo roemruchte spoorlijntje “het Dokkumer Lokaaltje” Het wordt wel eens genoemd als het leukste station van heel Nederland. Geheel gerestaureerd in de prachtigste kleuren en...


Meer info

Pin Hotel-restaurant It Posthûs

  Burdaard

Hotel-Restaurant It Posthûs is een À la carte restaurant en hotel met zeven kamers.Terras op de Dokkumer EE aan de Elfstedenroute in Birdaard. Zaalaccomodatie vanaf tien personen tot en met 150 personen.


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.