Camminga of Heemstra

Noomen: “Camminga te Oudkerk wordt voor het eerst vermeld rond 1567. Het werd toen als een heel oud goed gezien.”
“In 1597 ruilde Gerrold van Feytsma land van Cammingha sate te Oudkerk tegen land van de sate Cleyn Tysma aldaar.”
“In 1657 werd Camminga state omschreven als huysinge, hovinge, grachten, cingels, poorten, homeyen, bomen en plantagie, sampt de nieuwe en olde steen; erbij behoorde ook Haytsma sate te Oudkerk, 200 pondematen land en graven en gestoelte in de kerk. In 1718 beeldt Schotanus het door hem Heemstra genoemde Camminga af als adellijk huis tussen boomsingels achter de Klinze. In 1722 tekent Stellingwerf het als een klein classicistisch huis met twee schoorstenen op een omgracht terrein achter een hek. Elward en Karstkarel veronderstellen dat in het huis mogelijk een laatmiddeleeuwse onderkelderde zaalstins schuil ging. In de 18de eeuw stond Camminga herhaaldelijk te koop. In 1811 werden zware eiken verkocht. Het huis werd in het begin van de 19de eeuw afgebroken. Van 1856 tot 1917 stond op de plaats van Camminga-Heemstra het huis Sminia State als filiaal van de Klinze.”

SIF: “Het huis werd in 1563 gebouwd.”
“In de 16e eeuw komen we als eerste eigenaar Einte Bolta tegen, die zich ook wel Heemstra noemde. Hij wordt opgevolgd door Willem Heemstra. De State blijft niet steeds in bezit van deze familie, maar gaat door vererving en huwelijk over in achtereenvolgens de families Feitsma, Walta en Cammingha.
Sjuck van Cammingha, zoon van Pieter van Cammingha en Eelck van Aebinga laat in 1563 een representatief huis bouwen onder Oudkerk. Hij trouwde in dat jaar met Popck van Heemstra, dochter van Feye van Heemstra en Ebel van Hemmema van de in het nabije Oenkerk staande Heemstra State. Waarschijnlijk hebben de jonggehuwden een stuk land van pa gekregen om een huis op te bouwen. Popck overleed in 1574 en Sjuck hertrouwde met Riem van Galama; zijn derde huwelijk. Ondanks deze drie huwelijken sterft hij kinderloos in 1581.

Daarna wordt de state bewoond door Gerrolt Nicolaes van Heemstra en zijn vrouw Ath van Heemstra. Gerrolt was kapitein in het leger. Waarschijnlijk was hij degene die de naam van het huis laat veranderen in Heemstra State, zoals die o.a. op de kaart van Schotanus van 1718 voorkomt.
Hun dochter Tzietke van Heemstra erft het buitengoed in de 18e eeuw en gaat er wonen met haar man Feye Haring van Harinxma thoe Heeg. Feye Haring stamt uit de militaire tak van de familie Harinxma. Als in 1779 Feye Haring sterft, wordt de State niet meer bewoond. Zijn vrouw Tzietke sterft op 82-jarige leeftijd in 1787.
Na haar dood werd het “Buitengoed Cammingha-state” onder Oudkerk met het gestoelte in de kerk te koop aangeboden. Die verkoop verliep niet zo vlot, want van 1787 tot 1795 stond het huis leeg. In 1795 werd het dan eindelijk verkocht en enige tijd later afgebroken.

De state stond op de hoek van de Kaas Douwesweg en de Bosweg, net binnen het dorpsgebied van Oudkerk, gem. Tytsjerksteradiel, op de grens met Roodkerk dat in Dantumadeel ligt. Het onderschrift op de tekening van Stellingwerf bevat dan ook twee fouten. Ten eerste woonde de vermelde eigenaar “Antonij van Hettinga” op het nabijgelegen Eysinga State en ten tweede stond het huis niet in Dantumadeel.
Op deze tekening zien we dat we hier te maken hadden met een zaalstins uit het einde van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw.

De State stond op een omgracht terrein, waarbij alleen de achterzijde in het water stond. Het huis was vermoedelijk onderkelderd en slechts één bouwlaag hoog. Verder was de State voorzien van een schildkap, waarop op de hoeken schoorstenen waren aangebracht. In het midden van de brede voorgevel zien we een poortvormige ingang, die vermoedelijk uit het midden van de zeventiende eeuw dateert. Aan weerskanten van de ingang bevonden zich 3 smalle ramen.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.
De State stond op het land achter de nog bestaande boerderij van de familie Adema.”

(bron: Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992; Jan van der Zwaag).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Camminga of Heemstra kunt vinden.

Pin Hotel-restaurant It Posthûs

  Burdaard

Hotel-Restaurant It Posthûs is een À la carte restaurant en hotel met zeven kamers.Terras op de Dokkumer EE aan de Elfstedenroute in Birdaard. Zaalaccomodatie vanaf tien personen tot en met 150 personen.


Meer info

Pin Bij De Pastorie

  Reitsum

B&B Bij De Pastorie bij Dokkum. Prachtige B&B met volledige privacy! Eigen entree, twee slaapkamers, woonkamer met keukentje. Ontbijt wordt bij u in het appartement geserveerd. De kids kunnen heerlijk spelen in de grote...


Meer info

Pin Camping zwanenburg

  jislum

Zoekt u rust ruimte en gezelligheid, dan bent u bij ons aan het juiste adres. wij hebben een klein speel/vismeertje van 170cm diep en 3ha bos. Ook is er een kantine aanwezig en in...


Meer info

Pin Eetcafe De Winze

  Wijns

Vanaf 1 april zijn we weer zes dagen in de week geopend vanaf 10.00 uur! In Wijns, in een prachtige landelijke omgeving, bevindt zich Eetcafé “De Winze” met een ruim en gezellig terras aan...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.