Camstra of Bootsma te Marwird

Noomen: “Dit huis werd tenminste vanaf het begin van de 16de eeuw bewoond door een neventak van de Camstra’s van Wirdum. Het huis te Wyrdom op Kamstra saeten wordt voor het eerst in 1547 vermeld; als Camstra staten in 1575. Naar latere eigenaars wordt het ook wel Bootsma genoemd.”
“De state stond afwisselend bekend als Camstra en Bootsma: in 1664 als de edele state Kamstra, in 1698 als Camstra state, in 1718 als Bootsma, en in 1823 en 1850 weer als Camstra. De state en ook de medevoogdij van het weeshuis in Westernijkerk bleven door vererving en verkoop binnen de familie tot 1849 binnen dezelfde verwantschapskring: van de families Van Bootsma, Van Wyckel, Van Jeltinga en Van Sytzama. In 1669 werd bij testament vastgelegd dat het goed nooit verkocht of verdeeld zou mogen worden. Tot 1764 werd het door de eigenaars zelf bewoond. In 1849 – de fideicommissaire bepalingen waren inmiddels niet meer bindend – werd Camstra, incluis het aandeel in de Tjallinga-voogdij, buiten de familie verkocht. In 1823 wordt Camstra omschreven als een eenvoudige huizinge met schuur. Het herenhuis en de poort waren afgebroken. Alleen het grote hornleger, de wijde grachten en het geboomte op de singel getuigden toen nog van de oude glorie.”

SIF: “SIF: “De Camstra Stins stond er al voor 1453.”
“Van oorsprong stond er op de plaats van deze State een Camstra Stins. Rienck (Renick) Camstra, de overgrootvader van de watergeus Foppe Camstra, woonde op deze stins. Rienck is in 1453 grietman van Leeuwarderadeel. De grietenij (gemeente) Leeuwarderadeel ligt rond de stad Leeuwarden. Er waren vaak twisten tussen de stad Leeuwarden en de grietenij Leeuwarderadeel. De strijd verscherpt tijdens de rivaliteit tussen de Schieringers en de Vetkopers.
Rienck Camstra stond aan de kant van de Schieringers. Hij sneuvelde in 1461 in een gevecht tegen Vetkopers bij het dorp Akmarijp. Rienk Camstra zou als eerste persoon de gevolgen van het gebruik van buskruit hebben ondervonden. Hij was de eerste Friese edelman (“headeling” in het Fries) die is gedood door een kogel, afgeschoten met buskruit.

Rienck heeft drie zonen. De oudste erft de Camstra Stins, die in 1492 door de Vetkopers wordt platgebrand. Waarschijnlijk had deze oudste zoon van Rienck geen kinderen, want na hem is het huis in bezit van een zoon (weer Rienck geheten) van zijn broer Feijcke. Feijcke liet (mogelijk) de Tweede Camstra State bouwen.

Na de verwoesting van de stins, laat Wietse Camstra, een neef van Foppe, een huis bouwen in 1549 op de oude plaats van de stins. Op de tekening (afb. 1) zien we geen stins afgebeeld, maar een herenhuis. Wietse stierf kinderloos en het huis kwam in bezit van Hessel Bootsma, bijgenaamd Hessel de Blinde, die tot dan toe op de State Twixel onder Roordahuizum had gewoond. De naam van het huis werd toen Bootsma.

Later kwam de state in handen van de familie Van Sytzama, waarschijnlijk via Anna Epedr. van Bootsma, de overgrootmoeder van onderstaande Fecco van Sytzama. Jonkvrouw Margaretha van Dambitz, geboren op en eigenaresse van Het Roodhuis te Minnertsga, die met haar inmiddels overleden man Jhr. Fecco van Sytzama op Camstra State woonde, sloot in oktober 1721 een zogenoemde ‘wandelkoop’ met Arent van Haersolte die op Klein Hermana te Minnertsga woonde. Daarbij ruilde zij Het Roodhuis dat dicht bij de kerk in Minnertsga stond tegen zes pondemaat van zijn landerijen onder Sexbierum. Op dat stukje land zal vast en zeker een stem gerust hebben en misschien zelfs twee, anders zou de waarde lang niet opgewogen hebben tegen een groot woonhuis in een ruime hof en verdere aan- en toebehoren. Beide bezittingen werden gelijkgesteld in waarde, namelijk 1.200 goudguldens.
Margaretha van Dambitz bleef tot haar dood in 1741 op Camstra State wonen, waarna het huis naar haar jongste zoon Watze Andries van Sytzama ging. Watze was luitenant in het regement te voet van Willem Hendrik erfprins van Saksen Eisenach. Later werd hij majoor in het regiment van de generaal-luitenant Graf von Lippe Schaumburg. Hij stierf op Camstra/Bootsma State in 1764.

In 1821 stortte de oude poort van Camstra State in tijdens een storm. Rond 1980 was het terrein nog een verhoogd stuk land. Maar alles is nu vlak. In de protestantse kerk van Wirdum is een prachtige grafzerk aanwezig van deze Wietse Camstra. De Camstra’s hadden in deze kerk een grafkelder.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.”

(bron: Jaep Dykstra; Site over de Watergeuzen van M. Tettero; Archief Jan Leemburg; ”Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Camstra of Bootsma te Marwird kunt vinden.

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin Bed & Breakfast Gibbeflecht

  Mantgum

Welkom in het groene hart van Friesland. In Mantgum, een mooi dorp aan de spoorlijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren, vindt u onze Bed & Breakfast met één ruime tweepersoons gastenkamer met privé badkamer en een ontbijtkamer op...


Meer info

Pin Grand Cafe Wouters

  Leeuwarden

Tegenover het Centraal Station en op korte loopafstand van het centrum, bent u bij ons aan het juiste adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak, een borrel, een lekkere lunch of gezellig diner,...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.