De hofstede of stins Buygers

Noomen: “De familie Buygers verwierf haar positie in Leeuwarderadeel door huwelijken met de Auckema’s uit Leeuwarden. Het Buygers-land in Lekkum was echter geen oud Auckema-land. Het werd in de 16de eeuw verworven van de families Holdinga, Sjoorda, Martena en Herjuwsma en Andringa. (…) In 1664 komt het huis Buygers te Lekkum als hofstede zonder naam op Schotanus’ kaart voor; op de kaart van 1718 als Buigirs. Soms wordt de familie ook Buygers van Lekkum genoemd. In 1640 was het eigendom van jonker Wiglius Buigers, die het goed verpachtte. Zijn dochter Hisck trouwde met Menno van Eminga. Uit hun boedel verkreeg hun zoon Frans van Eminga in 1679 het huis Buygers, dat bij die gelegenheid werd omschreven als seeckere stins, vordere huysinge ende plantagie met 58 pondematen. In het Buygers-land geeft Eekhoff ook een wier aan.”

SIF: “Ten zuidoosten van Lekkum lag voorheen de terp Tabebuorren, vernoemd naar Tabe de Vries. Nog vroeger stond deze terp bekend als Buygers, zo genoemd naar het buiten van het gelijknamige Leeuwarder patriciersgeslacht, van wie een lid in de eerste helft van de zestiende eeuw grietman van Leeuwarderadeel is geweest.

Volgens het Recesboek van Leeuwarderadeel kopen Piter Buygers, Grietman van Wymbritseradeel, en zijn vrouw Yd op 24 januari 1578 een sate in Lekkum in het sterfhuis van Van Andringha voor 1100 goudguldens.
Volgens het stemkohier van 1640 is in dat jaar eigenaar jhr. Wiglius Buigers en de gebruiker is Sybout Ruyerts.
In 1700 is volgens het Floreenkohier eigenaar “de Ed. Heer Frans van Eminga” en er hoort dan 92,5 pondemaat land bij.

In 1832 is het eigendom van Tiete Hessels van der Tjoeg, een landbouwer die te Jelsum woont en de boerderij dus verpacht zal hebben. Er hoort dan (veel) minder land bij de state, want grote stukken van de vroegere landerijen zijn nu eigendom van Tiete Solkes Tromp, “Vicepresident bij de Rechtbank” en eigenaar/bewoner van het nabijgelegen Eeburg.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.”

(bron: Jan Leemburg; Website Historisch Centrum Leeuwarden: Dorpen in Leeuwarderadeel; “Ljouwerteradiel” door dr. G. Abma, 1984; “Prekadastrale Atlas fan Fryslân” door J.A. Mol en P.N. Noomen, 2002 ).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij De hofstede of stins Buygers kunt vinden.

Pin Post-Plaza Hotel & Grand Café

  Leeuwarden

Na een intensieve verbouwing en restauratie van het oude Hoofdpostkantoor, is Post-Plaza getransformeerd tot een unieke plek in het centrum van Leeuwarden, waar gasten slapen, eten, werken, drinken en genieten in een historisch decor....


Meer info

Pin B&B Leeuwarden

  Leeuwarden (Snakkerburen)

Bed & Breakfast


Meer info

Pin Emmaplein

  Leeuwarden

Een gastvrije ontvangst, een heerlijk huis, prima bedden en een verwenontbijt. En als u een zeilliefhebber bent, kunt u (tegen betaling) met uw gastheer het Friese water verkennen. Onze boot ligt in Grou, zodat...


Meer info

Pin Eetcafe De Winze

  Wijns

Vanaf 1 april zijn we weer zes dagen in de week geopend vanaf 10.00 uur! In Wijns, in een prachtige landelijke omgeving, bevindt zich Eetcafé “De Winze” met een ruim en gezellig terras aan...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.