Dekema of Heringa

Noomen: “Een belangrijke machtspositie was Heringa-stins te Baard. In 1433 woonde hier de grietman van Baarderadeel Sybrant à Bawirt. Hij wordt ook in 1446 vermeld. Zijn zoon Douwe Sybrens bewoonde volgens de Hollandse spion in 1468 het huis. Douwe en zijn zoon Doecke komen herhaaldelijk in oorkonden en kroniekberichten voor; hun familie noemde zich later Aesgema en verzwagerde zich met Dotinga’s te Marssum en Buttema’s te Morra. Voor 1491 verkocht Douwe Sibrens Heringhae stins thoe Baerd, met stins, weer, poerten, ringhmuura, greften, wallen, wenhus, heem en hoernleger aan Goffe Roorda, die het in 1491 na een geschil met Juw Dekema aan de laatste overdroeg. Sindsdien stond het huis ook als Dekema bekend; in 1529 was er zwaanrecht aan verbonden. In 1718 lag naast de boerderij nog een stinswier, die ook op een kaart uit 1661 is afgebeeld. De locatie werd archeologisch onderzocht.”

SIF: “Waarschijnlijk werd het huis (een stins?) in de 14e eeuw gebouwd.” “Al in 1303 komen we de naam van Juw Hettes Decama tegen, die dan meevecht in het leger van graaf Jan II.” “De gevechten waren in 1498 met de komst van de Hertog van Saksen nog lang niet afgelopen. In 1514 kwamen de Vetkopers en hun Gelderse ‘vrienden’ onder leiding van Paulus van Gravestein bij Baard en staken de Dekema stins in brand. In 1515 deed de “Zwarte Hoop”, een bende losgeslagen soldaten van de Hertog van Saksen die geen soldij hadden gekregen, dat nog eens dunnetjes over. In 1523 stierf Juw van Dekema in zijn huis te Franeker in de ouderdom van 74 jaar.
In 1950 vond kerkvoogd Nicolai op een afvoerput achter de kleuterschool van Baard nog twee kinderzerkjes met de namen van Juw Dekema en Hottinga en het jaartal 1480. Twee van de kinderen van Juw zijn dus jong gestorven.

Na de brand van 1515 is de stins/state blijkbaar herbouwd, want in de “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” (1664) staat vermeld: “Hier light de State Dekema/ alwaer geboortigh ende woonachtich gheweest is/ de laetste Potestaet Juw van Dekama”.”

(bronnen: Tekst: J. Leemburg; “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” door Chr. Schotanus (1664); “Baerderadiel, in geakunde” van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy; Aantekeningen van J. Leemburg).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Dekema of Heringa kunt vinden.

Pin Minicamping de Greidhoeke

  Britswerd

Kamperen op het Friese platte land op een mooie rustige groene camping, bestaande uit 12 ruime plaatsen van ongeveer 100 m2 per plaats, allen voorzien van elektriciteit. Centraal gelegen bij Sneek, Franeker , Leeuwarden...


Meer info

Pin Bed and Breakfast Lutje Lollum

  Franeker

Sfeervol overnachten in luxe gastenkamers in een monumentale friese kop-hals-rompboerderij uit 1860. Wij hebben een drietal 2-pers. kamers en een 4-pers.kamer gerealiseerd in de voormalige koeienstal. Allen met een privé badkamer met douche, toilet...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

  Wommels

B&B aan het water, de Bolswardertrekvaart. Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.