Dekema

Noomen: “De Dekema’s waren de belangrijkste hoofdelingen in Weidum. Volgens de traditie (zie bij Muuncka-state) zouden ze deze van de Hania’s hebben overgenomen. Dekema kan als het stamhuis van de Dekema’s gelden. In 1468 vermeldde de Hollandse spion Dekema te Weidum als een militair belangrijk huis. Tot in de 17de eeuw zou de state aan de Dekema’s behoren. De geschiedenis van de familie en van de stins, afgebroken in 1902, moet nog uitvoeriger beschreven worden.”

SIF: “De oudste vermelding van een Dekemastins dateert uit 1199.” “Onder Weidum was in 1199 een stins gebouwd door monniken van het klooster Ludingakerk onder Midlum.” “Toen zijn zoon Sytse Dekema in 1397 met zijn vriend en buurman Gaele Hania in 1397 terugkwam uit Italië, waar ze enkele jaren aan het hof van koning Wenceslaus hadden vertoefd, vonden zij hun stinsen te Weidum uitgebrand en het dorp uitgemoord en leeggeplunderd door de Vetkopers. Verbitterd zwoeren ze wraak over de Vetkopers.”

“in het voorjaar van 1796 stond het goed opnieuw te koop. Voor 2100 gulden werd Johannes Caspar Schik, de secretaris van Menaldumadeel, de nieuwe eigenaar. In de proclamatie van die verkoop staat een beschrijving die een aardig beeld schetst van de situatie: “Aan den Oostkant van den Hoge Heereweg een groote ingangpoort, waar vandaan Noordwaarts een sufficante Ringmuur strekt tot aan de Weijdumer opvaart. Van de voormelde poort tot aan de Gragt van de huijssteede is een Ruime Plaats of Bassecour, aan welke Zuijdzijde is een welgetimmerd koetshuijs en kamer voor guardeniersgereedschap, leggende aan dien extra schone druivebomen. Aan de Noordzijde van het Bassecour een deftige stallinge voor veertien paarden, zijnde aan de Westkant van dien een kelderkamer, waaronder een groote kelder en aan den Oostkant twee knegts en meijdekamers.

Voorts een groote huijssteede, waarvan de huijsinge is afgebroken en eijndelijk een extra grote hovinge, verzien met de kleurrijkste en uijtgesogste vrugtboomen, soo met latwerk, als met elsen en yperen hagen, en voorzien met twee vijvers, en verscheidene espaljers. Voorts aan den Noordkant een mooije plantagie en singel aan de Weijdumer opvaart, strekkende sig Oostwaarts uijt nae het Weijdumerhout, sooverre tot dit hornleger behoorende, Dekemalaan genaamd. Oppervlakte 12 p.m.” (12 pondemaat = ruim 3 hectare). De state zelf schittert dus door afwezigheid, want die is afgebroken.

Toch werd hier weer een representatieve woning gebouwd, want een paar jaar later werd de state eigendom van de familie Van Beijma, die daar tot 1894 gewoond heeft.” “Het lot van Dekema State werd in 1898 bezegeld door natuurgeweld. Op 2 maart 1898 trok er een windhoos over Weidum, waardoor niet alleen een aantal huizen en boerderijen zware schade opliepen. De tuin van Dekema State werd in één klap verwoest en de gebouwen zwaar beschadigd. De bijl heeft het werk in de tuin afgemaakt, de slopershamer maakte korte metten met de restanten van de gebouwen en met de schep werd de terp afgegraven. Zo werd er een streep gezet onder de 700-jarige historie van Dekema State.”

“Op de plaats van de State ligt tegenwoordig de ijsbaan.”

(bronnen: Tekst: J. Leemburg; “Baerderadiel, in geakunde” van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy; Aantekeningen J. Leemburg uit diverse publicaties).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Dekema kunt vinden.

Pin Minicamping de Greidhoeke

  Britswerd

Kamperen op het Friese platte land op een mooie rustige groene camping, bestaande uit 12 ruime plaatsen van ongeveer 100 m2 per plaats, allen voorzien van elektriciteit. Centraal gelegen bij Sneek, Franeker , Leeuwarden...


Meer info

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin Bed & Breakfast Gibbeflecht

  Mantgum

Welkom in het groene hart van Friesland. In Mantgum, een mooi dorp aan de spoorlijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren, vindt u onze Bed & Breakfast met één ruime tweepersoons gastenkamer met privé badkamer en een ontbijtkamer op...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.