Donia

Noomen: “De familie Doyngha komt in Dantumawoude vanaf 1418 voor. Een deel van Doniagoed in 1487 als Doynghie fyf jerda; in 1511 de state als Donnye bisit, in 1543 als Donya guedt, in 1597 als Donia hornleger.”
“Vanwege de dynamiek van het grondbezit tussen 1640 en 1850 valt de ligging van Donia niet eenvoudig uit de floreen- en stemcohieren af te leiden. De atlassen van Schotanus (1718) en Eekhoff (1850) geven de locatie echter duidelijk aan. In 1597 werd het omschreven als Donia hornleger mette huysinge, stins, porte enz.; in 1607 als een huisinge op Donia met hekken en stekken, bomen en plantage, hornleger, gracht en singel; in 1632 als Doniahuizinge, plaetse, hornleger, gracht, singel, hoff, bomen ende plantagie met nog een verhuurd huis en de eigendom van 70 pondematen; in 1654 als de groote heerlycke huysinge, meyers huisinge, de groot roodpandeckte schuire, zomerhuis, old en nye hoff, iperen bosch, zwaanejagt etc. De zwanejacht werd in 1694 omschreven als streckende van Mormertille tot Wouterstille. In 1850 bestonden de grachten van Donia nog, terwijl ook het poortgebouw, tot woonhuis verbouwd nog lang heeft bestaan.”

SIF: “Waarschijnlijk stons op de plaats van deze State eerst een stins, die mogelijk uit de 15e eeuw stamt, maar in elk geval in de 16e eeuw al bestond.”
“De oudste vermelding van de naam Donia komen we in 1421 tegen. In dat jaar wordt Dowa Doyngha vermeld, als grietman (van Duntumadeel (?)) en hij woont te Dantumawoude.”
“In 1511 wordt als op één na grootste grondeigenaar Worp Donia genoemd, die veertig pondemaat venen bezit en daarnaast achttien pondemaat zaailand en vier en twintig pondemaat mieden (?), die hij zelf bebouwt.”
“De State werd vervolgens eigendom van een andere dochter van Siverdt van Heemstra, die trouwde met Marten van Schonenberg. Zij krijgen een dochter Atke, die in 1597 ‘Donia State mette huijsinge, stins, porte enz.’ verkoopt aan Wijger Folkertsz, maar om de één of andere reden wordt die verkoop weer ongedaan gemaakt. Tien jaar later, in 1607, verkoopt Atke van Schonenberg opnieuw de State, nu aan hopman Taecke Pyeuwesz.”
“Daarna vindt er een verkoop plaats in 1631 aan Bonefaes van Scheltema en Frouck van Goslinga, maar van een stins is dan geen sprake meer.”
“(…) in 1654 in de verkoop gedaan. Het goed wordt dan omschreven als ‘met de groote heerlijcke huijsinge, meijers huisinge, de groot roodpandeckte schuire, zomerhuis, old ende bije hoff, iperen bosch, zwaanejagt etc.’. De nieuwe eigenaar Tjerck van Scheltinga liet het volgend jaar een nieuwe poort bouwen.”
“De kaart van Halma geeft het huis nog weer en tien jaar later wordt het door de erfgename van Tjaerdt als eigenaresse bewoond. In 1738 lijkt het afgebroken te zijn, omdat de meijer van de landerijen ook de gebruiker is van het hornleger. In 1758 is het hornleger onbehuisd.
Het poortgebouw heeft langer stand gehouden volgens Teunissen en was tot in de vorige eeuw in gebruik als woonhuis.
Ook Ds. Potter maakt in zijn “Wandelingen” melding van deze poort: ‘gewezen poort in woonhuis veranderd in het land nabij de kerk’. Hij schrijft overigens ten onrechte dat het tot Bonga State behoord heeft.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.”

(bron: Herma M. van den Berg, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Noordelijk Oostergo, Dantumadeel, 1984, 254 blz.).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Donia kunt vinden.

Pin Camping De zandhorst

  walterswald

Welkom bij Camping De Zandhorst, gelegen in het Friese dorpje Wâlterswâld (Wouterswoude) Bij Dokkum. Camping De Zandhorst is gevestigd in een prachtig gebied in Friesland waar u in alle rust en ruimte van de...


Meer info

Pin B&B De Koesfabriek

  Dokkum

Sfeervolle bed and breakfast met de faciliteiten van een appartement. Gevestigd in het pand anno 1600 van de oude drukkerij van de Nieuwe Dockumer Courant. Aan de rand van het centrum. Eten, winkelen, supermarkt,...


Meer info

Pin Bed&Breakfast Jinkepaed Twijzelerheide

  Twijzelerheide

4 Bijzondere gastenverblijven vlakbij Dokkum TWIJZELERHEIDE: Het Vogelhuisje:(2 pers) met oa. keuken,badkamer met ligbad, slaapkamer op bovenverdieping Opties:houtgestookte sauna 20,- Zweedse hottub 40,-p.avond met hapje en drankje,fietshuur 5,-p.dag (bij reservering aangeven) DRIEZUM: Het Driezumer...


Meer info

Pin Botniahiem

  Damwoude

Wat vindt u op Botniahiem: Veel groen, o.a.bos, natuurroute, veel dieren(kleinvee) – schapen en friese paarden en een pony – om een ritje op te maken. Toeristich informatiemateriaal, fietsen en routes, speeltoestellen, overdekt terras,...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.