Gauma

Noomen: “Gauma, of Gauwinge sate zoals het in 1528 heette, wordt opgenomen vanwege de ernaast gelegen stinswier. De Gauma’s waren in de 15de en 16de eeuw aanzienlijke eigenerfden, die herhaaldelijk trouwden in vergelijkbare families op het grensvlak van adel en eigenerfden, zoals Minnema (Irnsum), Andringa, Heslinga (Poppingawier), Wiarda en Aytta.
Als stamvader kan gelden Hans Hokez te Oldeboorn. Met zijn vrouw, een dochter van Watse Mynnaz of Mynnama te Irnsum, wordt hij in 1479 samen met andere erfgenamen van Watse genoemd in stukken van het klooster Haskerconvent. Een zoon van Watse werd toen in het klooster verzorgd; de erfgenamen – onder wie Hans Hokez – droegen een deel van hun erfenis in ruil daarvoor aan het klooster over. Hans’ ene zoon, Douwe Hanses had in 1528 een geschil met de kerk van Oldeboorn over 18 pondemaat in Gauwinge sate aldaar. Van het grietenijgerecht krijgt hij aanvankelijk ongelijk; het beroep bij het Hof van Friesland wordt echter door hem gewonnen. Het nageslacht van Hans’ andere zoon, Watthie Hanses, in 1511 eigenaar van land te Irnsum, noemde zich gedurende vele generaties Gauwema of Gauma. De exacte eigendomsgeschiedenis van Gauma state zelf is nog onbekend. In 1640 was Adrianus Slyp cum suis eigenaar, in 1700 Ael en Mecke Mercx (Gauma).
Gauma ligt strategisch op goede grond: op de klei waar de weg over Haskerdijken en Lekkerterp de Boorn bereikte; vanaf de klei strekte bovendien een strook hooiland op de Voorste Langewarren het veen in. In 1664 vermeldt Schotanus Gauma als “edele state”, waarschijnlijk niet omdat het als herenhuis bewoond werd, maar vanwege de herinnering aan het verleden die door de stinswier werd vastgehouden. Direct ten zuiden van Gauma sate wordt in 1718 de stinswier namelijk nog aangegeven; in 1788 noemde ook de Tegenwoordige Staat hem: “voorts liggen hier de oude staten Gauma en Douma, waarvan de Wieren nog overig zijn”. In het begin van de 19de eeuw was de wier nog aanwezig: het dagboek van L.J. de Jong vermeldt op 10 juli 1853: “gister een koe gedood door de bliksem bij W.H. de Boer, sectie de Wieren onder ons dorp, wonende op Gauma state, waar voor 40 jaar of korter nog een wier was, doch minder hoog en uitgebreid dan Douma Wier. Beiden afgegraven.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Gauma kunt vinden.

Pin De Kan Hoeve

  De Veenhoop

De Kan Hoeve ligt dicht bij de Alde Feanen en andere natuurgebieden waar u heerlijk kunt fietsen en wandelen. Ook kunt u dicht in de buurt een boot of sloep huren om het water...


Meer info

Pin Koe en theehuis

  Nes Boarnsterhim

Langs knooppunt 4 ligt ons mooie boerderijtje, dat gebouw is in 1764. Het is gelegen in een prachtig natuurgebied. Prachtige plek om even te onthaasten met een lekkerbakje koffie/thee, boerenijs ect. Vanaf 1 juni...


Meer info

Pin It Polderhus

  De Veenhoop

Ons sfeervolle restaurant ligt bij een watersport- en natuurgebied in Friesland nabij Drachten. Ook geschikt voor; feesten, bruiloften, vergaderingen, recepties


Meer info

Pin Pension “op ‘e koai”

  Jirnsum

Aan het riviertje de “Boarn” bij het dorp Jirnsum, te midden van de watersportdorpen Grou, Akkrum en Terherne,in het hart van Friesland in de Gemeente Leeuwarden, staat aan de jachthaven een prachtig landhuis dat...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.