Groot Wigara of Sixma, met stinswier

Noomen: “Appelatief werd in 1483 Wopcke Wygera ter Sooll huys genoemd. In 1525 heette het Vygae(ra) gued; in 1543 Wyngaere gued en Wigara; in 1700 en 1708 Groot Wygara. In 1849 wordt het echter Sixma genoemd. Het is het oudst bekende Wigara-huis in Terzool. Er naast lag in 1718 nog een stinswier.”
“De eerste vermelding van Wigara beschrijft het huis in een vete-context: int jaer ons Heeren duysent vier hondert drie ende tachtich hebben Eeke ende Buto, Gaele zonen (van Heslingahuis te Poppingawier) omtrent heylige Driefoldicheit, Wopcke Wygera ter Sooll ende Otto, zyn zoon, ende huer huys geplundert ende berooft, ende brochten Wopcke ende Otto op Idts Tzalinga huys toe Ferwert, ende wolden noch hebben van huer hondert golden guldens om die verlossinge wt die gefangenisse.”
“In het begin van de 16de eeuw verloor Wigara zijn adellijke bewoning en verdedigbare uiterlijk. De Donia’s verpachtten namelijk de sate; de stins, “naar de wijze dier tijden op een aarden hoogte gebouwd” werd in 1515 waarschijnlijk verwoest en in een puinhoop veranderd.”
“Het oude Wigara was zo geen adelshuis en geen stins meer. Het behoorde in 1640, 1700 en 1708 ook niet meer tot het omvangrijke complex grootgrondbezit onder Terzool van de Wigara’s en hun erfgenamen, de Van Coehoorns en Van Scheltinga’s. In 1640 werd het bewoond door de eigenaar Heere Hoytes. Rond 1675 vermeldde Sibrandus à Wigara de stinswier die herinnerde aan het voormalige stamhuis van zijn familie en die ook op de kaart van 1718 is te zien.
Over de stins Wigara is weinig bekend. Volgens een veel vaker voorkomend patroon grensde het land van de stins aan dat van de kerk. In 1483 werd het huis geplunderd; in 1515 is het waarschijnlijk afgebroken. De ruïne en de stinswier wordt rond 1675 genoemd, de stinswier is op de kaarten van 1718 en 1849 nog aangegeven. Mogelijk werd hij kort daarna geslecht. In 1857 deelt de schoolmeester J. Sybinga namelijk mee dat in Terzool een wier werd afgegraven, waarin veel “steenhoopen” zaten, die voor “wegbevloering” werden gebruikt.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Groot Wigara of Sixma, met stinswier kunt vinden.

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Pin Bed & Breakfast Gibbeflecht

  Mantgum

Welkom in het groene hart van Friesland. In Mantgum, een mooi dorp aan de spoorlijn Leeuwarden-Sneek-Stavoren, vindt u onze Bed & Breakfast met één ruime tweepersoons gastenkamer met privé badkamer en een ontbijtkamer op...


Meer info

Pin Sneek op Maat

  Sneek

Sneek op maakt verzorgt toeristische arrangementen in Sneek en SudWest Fryslan die precies aansluiten bij uw wensen én die van uw relaties. U kunt bij ons terecht voor compleet verzorgde één- en meerdaagse arrangementen...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.