Hooghuistra of Cammingha

Noomen: “Behalve Sibalda hadden de Siaerdema’s nog meer goederen in Arum. Op één daarvan ging, in de eerste helft van de 16de eeuw, Catharina Gerroltsdr Herema, achterkleindochter van Edewer Siaerdema en gehuwd met Sicke Pytersz Cammingha, wonen. Generaties lang werd de state vervolgens door Cammingha’s bewoond. In 1543 beurde de Arumer pastorie een rente van Camminggha staeten. Die naam behield de state ook in latere tijd, bijvoorbeeld op de kaart van Winsemius (1622). Daarnaast komt de naam Hooghuystra (op Schotanus’ kaarten van 1664 en 1718) en ’t Slot (in 1673 en in 1724) voor. Rond het huis, dat strategisch aan de vaart naar Arum en Franeker lag, is in 1832 een samengesteld grachtenpatroon te zien. De state en de boerderij waren afzonderlijk omgracht. In de inventaris van de nalatenschap van Upco van Burmania, grietman van Wonseradeel en zoon van Catharina van Cammingha, werd het huis in 1673 omschreven als het huys ofte Slot te Arum, de huysmanne huysinge ende schuire, poort, hovingen, plantagien, graften, singels, eerdwerck, swanejacht, legersteden, kelder ende gestoelte in de kerck. De tekening van Stellingwerf uit 1724 laat de twee naast elkaar gelegen omgrachte terreinen zien. Tot het geheel geeft een poortje toegang. Op het eerste terrein ligt de boerderij, met een deftig maar eenvoudig voorhuis tussen trapgevels. Op het tweede terrein, dat over een smal bruggetje zonder leuning bereikbaar is, zijn alleen drie prieel-achtige hoektorentjes te zien, onderling verbonden door een muurtje.”

SIF: “Van deze State zijn weinig gegevens bewaard gebleven. De State is ook al zo lang geleden afgebroken!
In de “Beschrijvinge van Friesland” van ca. 1670, komen we alleen het volgende tegen over de State: “…nu by den Ed. Heer Jr. Taco van Camminga, Grietman zynde bewoont”.
In het Floreenkohier van Wonseradeel uit 1700 staat de State vermeld onder nr FC1. Eigenaar is jr. Schelto van Heemstra op Dronryp (nom. filiae). Of te wel, de dochters van deze jonkheer waren de eigenaars. Het goed is in gebruik bij Tomas Tomas en beslaat een oppervlakte van 80 pondemaat; dit is ongeveer 27 ha. Voor de State moet in totaal fl. 38-7-6 betaald worden.

Uit 1724 is een afbeelding bewaard gebleven van J. Stellingwerf. Op deze tekening zien we twee eilanden. Het eerste eiland is via een poortgebouw bereikbaar, waarop zich verder twee bijgebouwen bevinden. Via een eenvoudig bruggetje kan men naar het tweede eiland. Daarop zien we alleen drie torentjes, die via een muur met elkaar verbonden zijn. Hieruit maken we op, dat in dat jaar de State al verdwenen was.
In dat jaar was Jhr. Schelto van Heemstra eigenaar, maar hij en zijn familie hebben mogelijk nooit of weinig op de State gewoond, omdat ze een veel voornamer optrekje hadden in Dronrijp: Dotinga State (?). Dronrijp lag dan ook veel dichter bij het provinciale bestuurscentrum Leeuwarden.

Het perceel waarop de State stond komen we in het Kadaster tegen onder nr. ARU.B.849. Het is eigendom van de erven Frans Julius Johan van Eijsinga, die in Langweer wonen. Het perceel wordt omschreven als boomgaard.
Tenslotte komen we een beschrijving tegen in het Aardrijkskundig Woordenboek van van der Aa, die hij schreef tussen 1839 en 1851. Andere benamingen voor het huis zijn Hooghiemstra en Hooghuistra. De omschrijving luidt: “Zij draagt nog de kenmerken van haar vroeger aanzien, door eene deftige steenen poort en de grachten, waarvan zij omgeven is”. Tevens is er een boerenhoeve aanwezig. Als eigenaars worden genoemd: de erven C. C. van Eysinga.”

“Van de State is niets meer terug te vinden.”

(bronnen: Tekst: Archief van J. Leemburg; Website van Tresoar)

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Hooghuistra of Cammingha kunt vinden.

Pin B&B wetterwillefriesland

  Wommels

B&B aan het water, de Bolswardertrekvaart. Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin Zonnewind Zeilreizen

 

Zonnewind Zeilreizen biedt tochten voor groepen en individuen. Zeilen over de Waddenzee en het IJsselmeer met de klippers Passaat, Aldebaran en de Poseidon. Ben je op zoek naar een fantastische zeilervaring met collega’s, familie...


Meer info

Pin Restaurant-Wijnbar Ons…

  Harlingen

Bij Ons… kunt u terecht voor een kop koffie, heerlijke lunch, High Tea, High Wine, diner en natuurlijk een goed glas wijn. Wij hebben ook een mooi en comfortabel terras over het water, midden...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.