Juwingahuis

Noomen: “In en rond Bolsward vallen al in de 14de eeuw vele aanzienlijke families te noemen: ondermeer te Syns, Saard, Pellens, Tjerkwerd en Nijland. De stadshoofdelingen waren aan het einde van de 14de eeuw de Juwinga’s. Zij verzwagerden zich in de vroege 15de eeuw met de Walta’s uit Tjerkwerd en de Hottinga’s van Nijland. Walta, Hottinga en Juwinga werden daarmee feitelijk één familie. Tot in de vroege 16de eeuw bleven de Juwinga’s de stadshoofdelingen van Bolsward. Zij hadden in de stad een indrukwekkende stins Juwingahuis met een ommuurde hof ernaast. De positie van de Juwinga’s en hun bezit van huissteden binnen de stad vraagt om nader onderzoek.”

Van der Aa:
“JONGEMA-HUIS, Jonghama-huis of Jongama-huis, oudtijds Juwinga en later het Hooghuis genaamd, voorm. adell. h., prov. Friesland, in de st. Bolsward, aan het einde van de Kerkstraat.

Het was eene bezitting van het oude geslacht Jongema, hetwelk het voorregt had van altoos eenen Olderman der stad en Gilden in de Regering te hebben, hetwelk zijn aanzien en invloed in het bestuur der zaken grootelijks vermeerderde, waarom het ook in de processie voor alle anderen ging. Het laatste mannelijk lid van dit geslacht van Godschalck Jongema, die in het jaar 1545, wegens de stad Bolsward, als Olderman in bezending gebruikt werd, tot het doen van nadrukkelijke vertoogen aan den Keizer tegen het verkrachten van ‘s Lands voorregten en het opleggen van ongewone lasten. Na die tijd schijnt het voorregt van Oldermanschap, waarschijnlijk door huwelijk, overgegaan te zijn op het geslacht Herema’s.

Jongema-Huis is, in het jaar 1839, door den toenmaligen eigenaar afgebroken, en de gronden van 19 v. r. 70 v. ell., en in eigendom toebehoorende aan den Heer Sicke Braunius Oeberius, Seceratris van de stad Bolsward.”

SIF: “In 1513 wordt het Jongemahuis verwoest in de strijd tussen Gelderse en Saksische troepen. De dochter van Goslick, Sijts van Jongema, trouwt later met Johan van Herema, de zoon van Tjerck van Walta, waaruit blijkt dat de vijandschap van de vaders niet overging op de kinderen. Johan van Herema werd ook grietman van Wonseradeel en de familie heeft het bovengenoemde huis bewoond.

In “De Tegenwoordige Staat van Friesland” uit 1788 staat vermeld: “Onder de gebouwen der stad munt inzonderheid uit het huis van Jongerma, oudtijds Juwinga en thans het Hooghuis genaamd, staande aan ’t einde van de Kerkstraat”.
Het is niet bekend in hoeverre het Jongemahuis in 1513 verwoest werd, maar aan de hand van enkele bewaard gebleven tekeningen uit het einde van de achttiende eeuw, kunnen we vaststellen, dat het huis daarna hersteld is. De voorgevel heeft namelijk een bouwstijl, die kenmerkend is voor eind vijftiende eeuw. Jammer genoeg kunnen we aan de hand van die tekeningen geen volledig beeld krijgen van hoe het Jongemahuis er uit gezien heeft. Naast het hoofdgebouw, dat terecht de naam Hooghuis kreeg, zullen nog enkele bijgebouwen gestaan hebben.

Er is een kleurtekening bewaard gebleven van Sjoerd Bonga uit de 19e eeuw, die hij waarschijnlijk kort voor de afbraak gemaakt zal hebben. We zien hierop, dat de oostelijke zuidzijde van het gebouw voorzien is van kruiskozijnen en halve (klooster)kozijnen. Aan de rechterzijde stond een uitbouw over de gehele hoogte van het gebouw, maar met een lagere aankapping en een trapgeveltje. Meestal is zo’n oud en hoog gedeelte het restant van een traptoren, maar gezien de indeling van de vensters, is daar in dit geval geen sprake van.
Het hoofdgebouw was een zaalstins met een rechthoekige plattegrond en bestond uit een souterrain met een poortachtige ingang. Het had twee volledige verdiepingen met een zolder en werd gedekt door een zadeldak en had een geveltop met grote trappen. Het gebouw was drie ramen breed, waarbij de middelste een schijnvenster was. Het huis werd in 1839 gesloopt.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Juwingahuis kunt vinden.

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin Piaam State

  Piaam

Welkom Verblijven bij Piaam State is verblijven in een monumentale rietgedekte kop-hals-romp boerderij in het kleine, authentieke dorpje Piaam. Luxe en comfort op het Friese platteland In de authentieke17e eeuwse boerderij zijn in 2002...


Meer info

Pin Ûnder de Wol

  Oudega W

Ûnder de Wol staat garant voor een gastvrij verblijf in comfortabele kamers, grenzend aan een weiland waar aardige schapen grazen. Alle kamers zijn nieuw, met zorg ingericht en beschikken over een eigen badkamer en...


Meer info

Pin It Posthus

  Makkum

Italiaans restaurant gelegen in het hart van Makkum in het oude voormalige postkantoor. Ook is het mogelijk indien het weer het toelaat om op het terras te dineren. Heerlijke Italiaanse wijnen en gerechten staan...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.