Melkema

Noomen: “Als Melkama gud en stynze wordt Melkema voor het eerst in 1439 genoemd. Vanaf dat jaar tot in de jaren ’80 van de 15de eeuw was het een “nevenhuis” van Juwsma: het diende als woonplaats voor broers of kinderen van het “familiehoofd” dat op Juwsma woonde. In 1439 schonk Thieppka Sceltama Melkama gud met stynze, huzinga unde da stadda aan Juw Bottema; de bijbehorende landerijen en rechten – waaronder veengronden in Veenwouden en visrechten bij Aeckera therp ten noorden van Akkerwoude – kocht Juw van hem.”
“In 1581 woonde Ulbe Tiaerdtsz Aylva, gehuwd met Saepck Winia, op Melckema. Van hen stamde de tak “op Melkema” van de familie Aylva. Hun zoon Tiaerd Aylva was in 1601 grietman van Dantumadeel.”
“In 1439 werd expliciet een stins op Melkema genoemd. Op de tekening van Stellingwerf is een sober 17de-eeuws gebouw te zien, waarin mogelijk oudere gebouwen zijn opgenomen. Het gebouw kreeg deze vorm waarschijnlijk tijdens de grietmannen Aylva. Het huis staat op een eiland; twee uitgemetselde hoektorens op de hoeken van een lager bijgebouw en een ommuurde binnenplaats zijn mogelijk de resten van een omwalling met hoekbastions. Tot de brug geeft een poort toegang; een eerdere poort op het zuyt van Melckenhuys was in 1647 afgebroken.”

SIF: “De oorspronkelijke bewoners zullen Melcama geheten hebben, maar over deze familie is weinig bekend. Het geslacht was in mannelijke lijn al vóór 1600 uitgestorven. In de 16e, 17e en 18e eeuw was de state eigendom van een tak van de uitgebreide familie Van Aylva.
In 1532 woonde hier Tjaerd Ulbo van Aylva. Zijn zoon Tjaerd van Aylva was in 1582 tijdelijk grietman en in 1601 werd hij het definitief. Zijn (klein)zoon, ook een Tjaerd van Aylva, bekleedde dat ambt van 1656 tot 1666 waarna hij raadsheer in het Hof van Friesland werd. Hij liet de state helemaal verbouwen, vergroten en verfraaien. Deze tweede Tjaerd is in 1679 op Melkama State overleden.

Zijn zoon, alweer een Tjaerd, volgde zijn vader in 1666 op als grietman van Dantumadeel en bleef dat tot 1713. Hij woonde met zijn vrouw Helena Maria thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg. Zij stierven kinderloos en in 1723 werd de state bewoond door een mevrouw Van Unia, dochter van generaal Schratenbach. Daarna gaat het huis diverse keren in andere handen over tot het in 1754 “op afbraak” werd verkocht. Deze verkoop gebeurde in gedeelten: “Cosijnen, Engelsche schoorsteen, Schoorsteenmantel, Goudleeren behangsel, blauwe en bonte vloeren, staande en liggende plaaten, het muurwerk, hout, ijzer en lood. En na zulks zal alles te zamen getrokken in één perceel worden opgeroepen”. De poort bracht 67 goudguldens op en de state slechts 1727.
Het kasteelterrein en in ieder geval een deel van de landerijen werden bij het naastgelegen Eysinga State gevoegd.

Volgens de “Tegenwoordige staat van Friesland” was Melkama “…insgelijks met eene uit het water opgehaalde huizinge versierd…”, maar “… dit gebouw is reeds voor veele jaaren weggebroken, zijnde de hoving en plantagien in die eerstgenoemde State Eysinga versmolten”.”

“Van deze state is niets terug te vinden.”

(bron: Jan Leemburg; Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992; Aantekeningen uit archief J. Leemburg; “Tegenwoordige staat van Friesland”, uit ca 1857; “De historie gaat door het eigen dorp” van A. Algra (ca. 1957)).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Melkema kunt vinden.

Pin Camping De zandhorst

  walterswald

Welkom bij Camping De Zandhorst, gelegen in het Friese dorpje Wâlterswâld (Wouterswoude) Bij Dokkum. Camping De Zandhorst is gevestigd in een prachtig gebied in Friesland waar u in alle rust en ruimte van de...


Meer info

Pin B&B De Koesfabriek

  Dokkum

Sfeervolle bed and breakfast met de faciliteiten van een appartement. Gevestigd in het pand anno 1600 van de oude drukkerij van de Nieuwe Dockumer Courant. Aan de rand van het centrum. Eten, winkelen, supermarkt,...


Meer info

Pin Hotel-restaurant It Posthûs

  Burdaard

Hotel-Restaurant It Posthûs is een À la carte restaurant en hotel met zeven kamers.Terras op de Dokkumer EE aan de Elfstedenroute in Birdaard. Zaalaccomodatie vanaf tien personen tot en met 150 personen.


Meer info

Pin Bij De Pastorie

  Reitsum

B&B Bij De Pastorie bij Dokkum. Prachtige B&B met volledige privacy! Eigen entree, twee slaapkamers, woonkamer met keukentje. Ontbijt wordt bij u in het appartement geserveerd. De kids kunnen heerlijk spelen in de grote...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.