Minnema

Noomen: “Rond 1400 werd aan de Voorstreek het Minnemahuis gebouwd. De ligging was gunstig: enerzijds dichtbij de oude handelsnederzetting rond Hoogstraat-Brol-Kelders, anderzijds op de oostelijke helling van de “Minnematerp”, waar ruimte was voor de grote Minnemahof die tot aan de Eewal strekte. De historische gegevens lopen parallel met de bouwkundige datering. Vanaf 1406 worden de Minnema’s vermeld.”
“Schelte Liauckema liet in 1571 Minnemahuis en -hof en schuur met 18 koegangen op het Vliet en de huissteden te Leeuwarden na aan zijn zoon Sicke. Sicke werd – onder de naam Sixtus – kanunnik van het domkapittel in Osnabrück. In 1605 verkocht hij Minnema huys, met hof, schuren, plaatsen en steedpachten aan zijn zuster Gerland Liauckema en haar man Schelte Aebinga.”
“Jager veronderstelt dat de oudste elementen van het in 1960 afgebroken Minnema-huis nog uit het begin van de 15de eeuw dateerden. De muren, die op begane grond 80 tot 95 cm dik waren zullen daartoe behoord hebben. In het begin van de 16de eeuw werd het huis verbouwd. Het kreeg toen de in die tijd gebruikelijke vorm van een herenhuis in de stad: twee vleugels in een L-vorm; een traptoren was hier niet aanwezig.”

SIF: “Wanneer de oorspronkelijke stins gebouwd werd is niet bekend, maar mogelijk al in de 12e eeuw.”
“Op de hoek van de Voorstreek en de Minnemastraat stond tot 1960 het haast onherkenbaar verbouwde Minnemahuis.
Naast de families Cammingha en Burmania vormden de Minnema’s vrijwel zeker het derde autochtone hoofdelingengeslacht van de stad Leeuwarden, althans binnen de grachten. De Burmania’s beheersten Oldehove (Burmaniahuis) en de Cammingha’s waren eigenaren van Hoek (Amelandshuis) en een groot stuk van het noordelijke deel van Nijehove (Camminghahuis 1 of Aed Levwerd en Julius van Gheelhuis). Het territorium van de Minnema’s grensde aan het stedelijk (handels)centrum op de zuidelijke terp van Nijehove en aan de belangrijkste transportroutes naar het noorden (Ee) en Oosten (Vliet).

In 1406 wordt een Minnema vermeld die recht spreekt en in 1442 is Sipko Minnema schepen van de stad. In 1500 is Frans Minnema olderman; de hoogste baas in de stad.”
“op 25 augustus 1615 verkoopt Sicke het Minnemahuis aan Schelte. In de koopbrief wordt vermeld: “Minnemahuys met het hoff, schuiren en plaetsen vnd tegenwoordige huises gerechticheid, als oeck alle zyne stepachten van huisen, soewel de nyeuwe stepachten, die hy in t begin van t iaer 1611 van zyn hoff, plaetzen vnd schuiren had laeten verpachten, bedraegende ongefehrlick 22 goutgl. 8 st. iaerlicks, als oeck zyn olde stepachten, die hy wt die erffenis van zyn zalige olderen ontfangen hadde, soe binnen Leewerden als buiten op het Vliet; alles voor die summa van ellif duisent ses hundert car. gl.”. Schelte kocht voor dat bedrag dus niet alleen een vorstelijk huis maar ook een aardig stukje (extra) inkomen uit de ‘stepachten’; de jaarlijkse erfpachten voor de bouwkavels rond de Minnemahof en langs het Vliet.”
“Zij (dochter Daniël de Blocq van Haersma) verkocht het huis in 1830 aan Leendert Beugelaar, logementhouder in ‘Den Wijnberg’ aan de Wirdumerdijk. Die liet het huis voor veel geld tot logement ombouwen en inrichten en gaf het de naam ‘De Nieuwe Doelen’. Het moet een luxe hotel geweest zijn, want Eekhoff schrijft bijna lyrisch dat het “sedert in eene lang bestaande behoefte voorzag, en velen bezoekers van deze stad gelegenheid schonk, om op eene uitmuntende wijze te worden gehuisvest”.

In de jaren 80 van de 19e eeuw werd kap en zoldervloer gesloopt, waarna het pand met een verdieping werd verhoogd en van een nieuwe vlak beëindigde kap werd voorzien. Daarmee rees het huis weer als vanouds ver boven zijn belendingen uit. Nieuwe vensters en een pleisterdecoratie over het volle front gaven de buitenkant een volledig eind 19e eeuws aanzien. Geen wonder dat men het middeleeuwse karakter niet meer onderkende en het in 1960 zonder enig protest kon worden gesloopt.”

“Van de stins is niets meer terug te vinden.”

(bron: Jan Leemburg; “Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden” door W. Eekhoff, 1846; “Adelshuizen in Leeuwarden” door M.W. Meijer, 1980).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Minnema kunt vinden.

Pin Post-Plaza Hotel & Grand Café

  Leeuwarden

Na een intensieve verbouwing en restauratie van het oude Hoofdpostkantoor, is Post-Plaza getransformeerd tot een unieke plek in het centrum van Leeuwarden, waar gasten slapen, eten, werken, drinken en genieten in een historisch decor....


Meer info

Pin Grand Cafe Wouters

  Leeuwarden

Tegenover het Centraal Station en op korte loopafstand van het centrum, bent u bij ons aan het juiste adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak, een borrel, een lekkere lunch of gezellig diner,...


Meer info

Pin Fries Museum

  Leeuwarden

Het Fries Museum opent in september 2013 zijn deuren in een indrukwekkend nieuw gebouw op het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Het Fries Museum gaat over de Friezen en over Friesland, een eigenzinnig stukje ‘buitenland in...


Meer info

Pin Kookatelier De Kleyne Sint Jacob

  Leeuwarden

Kookatelier De Kleyne Sint Jacob Op deze unieke plek in het historische hart van Leeuwarden voelt het direct als thuis. Een inspirerende en sfeervolle ruimte vol licht en kleur. Natuurlijk als eye catcher die...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.