None

SIF: “De state werd in de 16e eeuw gebouwd.” “De State Klein Hermana werd waarschijnlijk gebouwd in de eerste helft van de 16e eeuw in opdracht van Frans van Hermana, een broer van Hessel van Hermana die op het stamslot Hermana Stins in Minnertsga woonde. Het nieuwe huis werd ter onderscheid van het al lang bestaande huis ‘Klein Hermana’ genoemd, waarbij de oude stins de toevoeging ‘Groot’ toebedeeld kreeg. Waarschijnlijk stond hier al een boerderij die Frans van zijn vader geërfd had. Het verdeelde vermogen was zo groot, dat daar nog wel een representatief huis af kon.”
“Rond 1660 werd Tjalling Homme van Kamstra eigenaar van de state. In 1663 trouwde hij met Susanna Margaretha van Donia. Naar de mode van die tijd werd beiden een steen in de poort gemetseld met hun beider familiewapens, hun initialen en het huwelijksjaar. Deze wapensteen is in bezit van het Fries Museum te Leeuwarden. In het prentenkabinet van dit museum is ook een tekening van een state met het onderschrift: “Het slot Tjessinga, nu Thuksmud genaamt, te Minnertsga in Barradeel, behoort juffr. Vokel Berber weduwe Kamstra”. Zoals bij wel meer tekeningen van Jacob Stellingwerf het geval is, is dit onderschift fout. Er is in Minnertsga geen state geweest die Thuksmud genoemd werd. De schrijver heeft de initialen van Tjalling en Susanna THVK en SMVD aangezien voor de naam van het huis.” “De aftakeling begon met de verkoop in 1831 van de uitgebreide bibliotheek, de verzameling schilderijen en het prentenkabinet. Een paar jaar later verschijnen de doodsberichten van de state in de Leeuwarder Courant:
21 september 1835: Klein Hermana onder Minnertsga met houten zomerhuis op afbraak verkocht.
2 december 1836: verkoop van afbraakmateriaal van het slot Hermana onder Minnertsga, waaronder 3 miljoen stenen en 12.000 dakpannen.
21 februari 1839: houtverkoop op het voormalige Klein Hermana onder Minnertsga.

In de Tegenwoordige Staat van Friesland wordt in 1786 vermeld dat er in de omgeving van Minnertsga vele adellijke states geweest zijn. Van Klein Hermana wordt gezegd: ‘… liggende ten Noorden der buurt, en nog heden voorzien met een schoone Huizinge, poort en plantagie. Deeze State is lange jaaren door de Heeren van Kamstra en Haarsolte bewoond geweest; doch komt nu in eigendom toe aan den Heere Grietman, Jhr. Jan van Echten’.
Van de State Kleine Hermana is een afbeelding bewaard gebleven van de hand van Jacob Stellingwerf uit het begin van de 18e eeuw. Het terrein van de State is toegankelijk via een poortgebouw, dat eerder voor dan boven de gracht staat. Dit poortgebouw is gedekt met een zadeldak tussen trapgevels. Het hoofdgebouw heeft een toegangspartij, die te bereiken is via een trapbordes, met links en rechts ervan 3 ramen.
De State had verder een hoog souterrain met luiken en de bel-etage was voorzien van grote vensters. Het huis werd gedekt door een schilddak, waarop drie grote schoorstenen met korven en windwijzers waren aangebracht. Verder zien we op de afbeelding twee windwijzers boven het dak uitsteken, die wijzen op een vleugel achter het huis. Als we naar de vorm van het huis kijken, dan moet dit huis in de tweede helft van de zeventiende eeuw gebouwd zijn en heeft waarschijnlijk een voorganger gehad.”
“Op de plaats van de vroegere State bevindt zich nu een woonhuis.” (bron: Tekst: J. Leemburg; “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” door Chr. Schotanus (1664); “Tegenwoordige staat van Friesland” ca. 1780; “De historie gaat door het eigen dorp” van A. Algra (1955-1960); “Om toer en tsjerke fan Minnertsgea” van A.D. Wumkes; “Minnertsgea” van P.B. Winsemius; Website van Tresoar; Genealogieën van André A. Buwalda; Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij None kunt vinden.

Pin Bed en Boeddha

  Oudebildtzijl

B&B = Bed en Boeddha. Een vrijstaande studio op ons werelderfgoed. Te huur voor korte en of langere periodes.


Meer info

Pin B&B Twenty-one

  St. Jabik

Welkom bij B&B Twenty-one! Wij zijn een kleinschalige duurzame Bed and Breakfast gelegen in Sint Jacobiparochie waar u voor een betaalbare prijs kunt overnachten. Ons pand is van 1818 maar heeft alle comfort van...


Meer info

Pin Toscanini

  Franeker

Wat Leuk dat u er bent! De Italiaanse keuken, gekenmerkt door éénvoud en ambachtelijkheid. Dat willen wij U bij Toscanini bieden. Wij staan bekend om onze speciale dunne deegbodem gemaakt van eigen vers deeg....


Meer info

Pin B&B de Jellemastjelp

  Bitgummole

Welkom in onze kleinschalige B&B te Bitgummole, 7 km van Leeuwarden gelegen. Zie voor nadere info onze website www.jellemastjelp.nl


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.