Rinsma state of Bungha

Noomen: “Tot 1617 behoorde het in 1511 voor het eerst als Riensma gued en Bwinghe staede genoemde Rinsma of Bungha in Driesum aan de Dantumawoudster familie Bonga, tot 1745 aan haar nakomelingen in vrouwelijke lijn.”
“Met haar man jonker Jacob van Ruffelaer woonde ze in 1614 op Rinsma oftwel tot Bungha in Driesum. Ook op de kerkklok van 1617 worden ze met hun wapens genoemd. Jacob van Ruffelaer heeft waarschijnlijk het huis laten verbouwen en een tuin laten aanleggen. Tot 1745 bleef het huis door vererving of verkoop binnen de familie in handen van nazaten (Ruffelaer, Aysma) van de Bonga’s. Na de verkoop in 1745 werd het huis afgebroken en vervangen door een ander huis dat op zijn beurt in 1843 werd afgebroken.
Het huis uit de begin van de 17de eeuw, met een trapgevel en torenachtige schoorstenen, werd in 1723 door Stellingwerf afgebeeld. In Jacob van Rufelaerts testament van 1652 worden huizingen, schuur, hoven, plantage, bomen, priëlen, en een enterij bij de hamei genoemd; en verder een koetsbedstede op de zaal. In een koopbrief van 1707 wordt het huis omschreven als adelycke huysinge Rinsma genaemt, staende en gelegen binnen oft tot Driesum, versien met verscheidene kamers, twee gewelfde kelders, schuyr, paerdestall, met drie hovingen en een kruydttuyn alle omset met hagen. Verder werden daarbij het stemrecht, de zwanenjacht, gracht, singel, inrit, plantage, zathe en landen groot 85 pondemaat, het meyershuis en de enterij, beplant met veel bomen, genoemd.”

SIF: “Het oudste huis stamt van voor 1747.”
“Te Driesum bevindt zich nog het bos en park van de v.m. Rinsma State. In 1511 wordt het vermeld als “Riensma gued” en op een kaart van 1664 als “Buwinga” met het tekentje voor ‘edele state’. In 1511 was eigenaar Taco Buwinga (Buingha), getrouwd met Idtzen van Aylva, die te Dantumawoude op Buwinga State woonde. De gebruiker van “Riensma gued” was zijn zoon Peter Buwinga.”
“Uit 1707 dateert de volgende beschrijving van Rinsma State: “Seeckere adelyke Huysinge ‘Rinsma’ genaamd, staande en gelegen te Drysum, voorsien met verscheidene kamers, twee gewelfden kelders, schuyr, paardestal met 3 hovingen en een kruydtuin, alle omset met hagen, geregtigt met een Stem, voorts Cingel, boomen en plantagien, beneffens de Zathe en landen groot naar naam en faam 85 pondematen, daaraan gelegen met een hof, alwaer het meijershuis op staat, bij Doede gabes als meyer gebruykt, sullende in de coop de Enterie beplant met veele Boomen, inde coop der huysinge versmelten.””

“Op 28 december 1745 kocht de ‘Hoogh Welgeboren Heer’ Fecco Dominicus baron van Sytzama de “heerlijke wel geproportioneerde en logeabele Heerenhuysinge off deftige buitenplaats cum annexis staande en gelegen in den dorpe Driesum, ‘Rinsma State’ genaamt, begeregtigt met een grote swane Jagt op alle Driesumer Brakken, alsmede een dubbele bank in de kerk, mitsgaders de geheele regel grafsteeden lopende dwars door de kerk van de Suydermuur tot aan de Noordermuur” van de broers Van Aysma.In 1747 liet Fecco Dominicus het oude huis afbreken en op de zelfde plaats een nieuw huis bouwen. Een steen met opschrift werd toen in de muur geplaatst. Ook werd de tuinaanleg vernieuwd en werden de grachten verlegd.”
“In 1843 liet zoon Douwe Jan Vincent, luitenant bij de cavalerie, het pand drastisch verbouwen en de naastgelegen boerderij afbreken.”
“In 1941 werd het pand ingericht als tehuis voor ouden van dagen. In 1944 werd het door brandbommen verwoest. In 1948 werd het huis herbouwd, een vage afspiegeling van het oudere pand. Vanaf 1971 is het huis als gemeentehuis in gebruik geweest.
In 1998 werd Rinsma State verkocht aan het Soester echtpaar Jan en Corrie Smeeing. (…) In het park is veel stinsenflora te vinden en dertien hectare van het vijftien hectare grote landgoed blijft toegankelijk voor het publiek.”

“De state is in gebruik geweest als gemeentehuis.”

(bron: Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa; Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979; Rinsma State, familiehuis gemeentehuis door W. Loonstra, 1975; Leeuwarder Courant 25-02-1998; Aantekeningen van J. Leemburg).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Rinsma state of Bungha kunt vinden.

Pin Camping De zandhorst

  walterswald

Welkom bij Camping De Zandhorst, gelegen in het Friese dorpje Wâlterswâld (Wouterswoude) Bij Dokkum. Camping De Zandhorst is gevestigd in een prachtig gebied in Friesland waar u in alle rust en ruimte van de...


Meer info

Pin B&B De Koesfabriek

  Dokkum

Sfeervolle bed and breakfast met de faciliteiten van een appartement. Gevestigd in het pand anno 1600 van de oude drukkerij van de Nieuwe Dockumer Courant. Aan de rand van het centrum. Eten, winkelen, supermarkt,...


Meer info

Pin Botniahiem

  Damwoude

Wat vindt u op Botniahiem: Veel groen, o.a.bos, natuurroute, veel dieren(kleinvee) – schapen en friese paarden en een pony – om een ritje op te maken. Toeristich informatiemateriaal, fietsen en routes, speeltoestellen, overdekt terras,...


Meer info

Pin Bed and Breakfast Het Vergulde Scheepje

  Dokkum

Bed en Breakfast Het Vergulde Scheepje is gelegen in de historische binnenstad van Dokkum tegenover het keerpunt in de Elfstedentocht. Het is een beeldbepalend pand met een geschiedenis die teruggaat tot het ontsteken van...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.