Roorda of Popma

Noomen: “De oudste vermelding van Roorda is van 1516. Het heet dan Roerda state; Roerda gued in 1529. Het was in de late 15de, 16de en 17de eeuw een adellijke woonplaats. Op de oude plaats staat tegenwoordig nog een voornaam 18de-eeuws huis. De naam Roorda was in Warga al ouder dan de eerste vermelding van Roorda goed in 1516. In 1452 bemiddelde Tzumma Ryoerda in een geschil in Warga; of hij er ook woonde, wordt niet vermeld.”
“In 1543 bewoonde een Hessel Roerda Roerda guedt, dat toen eigendom was van zijn vrouw Thiet Janckes Douwema, weduwe van Oenne Jousma. (…) Verder was er in Warga een Auldt of Lutke Roorda guedt, waarvan een Ydts Ydtsz eigenaar was (SC2). In de 17de eeuw werd de aanduiding “Oud Roorda” niet meer gebezigd voor Klein Roorda (SC2), maar juist voor Roorda (SC1). In 1619 was Oud Roorda in Warga eigendom van Tyete Popma en zijn tweede vrouw Anna van Feytsma. Zij maakten in dat jaar hun testament; Oldt Roorda staten in Warregae, groot nu synde ontrent tachtich pondematen met het huys, hoybergh ofte schuyere, hoven, poorte, plantagie, swanejacht en de huyssteden in Warregae op den Lutkebuyren zouden komen aan hun zoon Hessel, die in 1640 inderdaad eigenaar en bewoner van Oud Roorda was. Roorda werd
in 1622 door Winsemius als adellijk huis Popma en in 1664 door Schotanus als edele state Roorda aangegeven. De Popma’s stichtten in 1664 in Warga een gasthuis, dat ook later nog als Popmagasthuis bekend stond. Nog in de 18de eeuw waren Oud Roorda en het Popmagasthuis eigendom van nazaten van de Popma’s; Oud Roorda werd toen verpacht. In de 18de eeuw verrees het tegenwoordige voorname herenhuis. Twee tekeningen van Stellingwerf geven afbeeldingen van het slot Popma en het Popmagasthuis uit 1722. In 1787 werd de huidige boerderij met een herenhuis ervoor opgetrokken, met gebruikmaking van oude elementen.”

SIF: “De oudste gegevens omtrent het gebouw, oorspronkelijk Ald Roarda genoemd, dateren uit 1423. Het Roardagoed bestond toen uit een aantal boerderijen, vele kavels losse landerijen en de state, bewoond door Siurd Roarda.
Omstreeks 1500 gaat het landgoed over op het adellijke geslacht van de Bootsma’s. In 1589 kwam het in eigendom van Dr. Tiede van Popma thoe Ylst, bij testamentaire schikking. Volgens dit testament was het slot door een gracht omgeven en was toegankelijk door een poortgebouw ‘met Liuen’ (leeuwen). In de tuin bevond zich een vijver. Een in het Fries museum bewaard gebleven tekening van Jacobus Stellingwerf uit 1724 geeft het slot nog in deze toestand weer. Het bevatte o.a. negen woonkamers, twee meidekamers, tien slaapkamers, een braad- en woonkeuken, twee waskeukens, drie grote kelders, twee hooischuren met stallen en een ijshok, om het ijs uit de vijver te bewaren voor de zomer.
In 1787 werd het slot door Reynoldus Popma-de Schiffart gesloopt en de huidige Herenboerderij gebouwd: een woonhuis met erachter een schuur.
Het woonhuis bevat ter weerszijde van de hal een kamer. De rechter kamer bezit nog een rijk gebeeldhouwde schouw. Het middengedeelte van de voorgevel is van een vlaamse topgevel voorzien, welke waarschijnlijk een klokvormige beëindiging gehad heeft.
Mogelijk zijn enkele funderingen van het oude slot gehandhaafd. Opmerkelijk is dat in 1787 nog schuiframen met een kleine ruitverdeling, gescheiden door een kalf is toegepast. Het is niet ondenkbaar dat enkele onderdelen van het afgebroken pand zijn herbruikt.
In 1843 moest het pand wegens schulden worden verkocht. Toen is de schuur achter het gebouw gesloopt. In deze eeuw zijn de vensters van de linker kamer van de z.g. empire-vensters voorzien. De bekroning van de vlaamse gevel is in het begin van deze eeuw verdwenen. De grachten zijn na de Tweede Wereldoorlog gedempt.”

“De boerderij is nu een museum, met o.a. stijlkamers uit de 18e en 19e eeuw.”

(bron: Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland, 1979).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Roorda of Popma kunt vinden.

Pin Post-Plaza Hotel & Grand Café

  Leeuwarden

Na een intensieve verbouwing en restauratie van het oude Hoofdpostkantoor, is Post-Plaza getransformeerd tot een unieke plek in het centrum van Leeuwarden, waar gasten slapen, eten, werken, drinken en genieten in een historisch decor....


Meer info

Pin WeidumerHout

  Weidum

WeidumerHout Boutiquehotel is een hotel ondergebracht in een monumentale Friese boerderij uit 1867. In het weiland staan tien opzienbarende Rooms-with-a-View. Van alle gemakken voorzien maar landelijk gebleven. Een buitengoed met karakter.


Meer info

Pin Grand Cafe Wouters

  Leeuwarden

Tegenover het Centraal Station en op korte loopafstand van het centrum, bent u bij ons aan het juiste adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak, een borrel, een lekkere lunch of gezellig diner,...


Meer info

Pin Emmaplein

  Leeuwarden

Een gastvrije ontvangst, een heerlijk huis, prima bedden en een verwenontbijt. En als u een zeilliefhebber bent, kunt u (tegen betaling) met uw gastheer het Friese water verkennen. Onze boot ligt in Grou, zodat...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.