Sate De Werren, Roordaburg

Noomen: “Als sate dae Werren wordt het goed in 1510, als die Weeren en de Werren in 1511 en 1514, en als die Weeren by Franicker in 1550 genoemd. Aan de eigenaars sinds het midden van de 16de eeuw ontleende het de naam Roordaburg.
Ondanks de archaïsch aandoende naam op -burg is dit geen oude stins, ook niet – zo bleek tot mijn verrassing – wat betreft de locatie. Het was één van de dertien adelshuizen – naast Oud-Sjaerdema en Lioula en de tien huizen binnen de stad van de erfgenamen Sjaerdema. Edewer Sjaerda vermeldde de sate In dae Werren in 1510 in haar testament; in 1511 en 1514 was haar dochter Swob eigenaresse van deze pachtboerderij.”
“Van Roordaburg bestaan twee afbeeldingen uit de 18de eeuw: van Jacobus Stellingwerf van rond 1725 en van Piter Idserdts uit 1747. De laatste lijkt het meest betrouwbaar.Centraal is de ingangspartij met een verdieping met twee ramen en daarboven een trapgevel waarin een zolderraam. Ter weerzijden zijn er lagere onderkelderde dwarsvleugels, links van de ingangspartij van drie, rechts van vijf raamvakken. Beide dwarsvleugels worden eveneens afgesloten met trapgevels, die wat lager zijn dan die van de centrale partij. Tegen de linker trapgevel hangt voorts een luidklok en er achter is parallel een veel lager huis in dezelfde stijl aangebouwd; het water tussen beide daken wordt met een regenpijp afgevoerd. Op de kruising van de daknokkken van het centrale huis en de dwarsvleugels staat een grote torenachtige achtkante schoorsteen tussen vier pinakels en bekroond door ijzerwerk met een windvaan. Rechts op het voorplein staat in 1747 haaks op de rechtervleugel een boerenschuur en wordt het voorplein links begrensd door een loofgang en een lattenpaviljoen. In 1725 gaf een poort met een zadeldak tussen trapgevels toegang tot het omgrachte terrein. Achter het huis staat apart een bijgebouw, bestaande uit verschillende aanelkaar gebouwde onderdelen, met minimaal drie topgevels en drie schoorstenen. De uit de eigendoms- en bewoningsgeschiedenis af te leiden, relatief late, bouw van Roordaburg in de 16de of het begin van de 17de eeuw, wordt door het uiterlijk bevestigd. Het huis werd in 1765 gesloopt.”

SIF: “Het kasteel wordt voor het eerste in de 16e eeuw genoemd.”
“Catharina en Alef hebben alleen een dochter Catharina en zij verkoopt in 1692 het huis aan Gerrolt van Cammingha en Catharina Victoria van Sternsee. Het slot wordt geërfd door hun zoon Sjuck van Cammingha, maar bij zijn dood blijken zijn bezittingen zo zwaar belast te zijn, dat zijn erfgenamen de erfenis verwerpen.
Uit de boedel koopt Tiberius Pepinus van Eminga van Wiarda State te Goutum het huis, maar verkoopt dit 2 jaar later alweer. Uiteindelijk wordt het kasteel in 1765 gesloopt.”
” Van de Roordaburg zijn verschillende afbeeldingen bewaard gebleven uit de achttiende eeuw. Deze afbeeldingen geven echter niet eenzelfde beeld van het huis. op de tekening van Jacobus Stellingwerf uit ca 1720 zien we een vrijwel dubbelbeukig dwarshuis met trapgevels en met een vooruitspringende ingangspartij met traptop en enkele bijgebouwen. Het huis stond op een omgracht terrein dat alleen via een poortgebouw met trapgevels en gedekt door een zadeldak, dat over de gracht stond, bereikbaar was.
Bijna 20 jaar later maakte Piter ldserdts een tekening van de Roordaburg. Hierop komen we het poortgebouw niet meer tegen. Daarvoor in de plaats zien we een loofgang en een lattenpaviljoen. Het hoofdgebouw bestaat uit slechts één onderkelderde bouwlaag. Links van de inganspartij bevinden zich drie ramen, terwijl rechts vijf ramen zijn aangebracht. Dit zijn in totaal meer ramen dan we op de tekening van Jacob Stellingwerf zien. De vooruitspringende ingangspartij is nu voorzien van een poortingang en op de kruising van de daknokken staat een enorme achtzijdige schoorsteen. Verder zien we rechts van het voorplein nog een schuur en achter het gebouwd enkele bijgebouwen.

Tot slot is er nog een derde afbeelding bewaard gebleven. Hierop is de Roordaburg echter een ruïne. De ruïne had vrij hoge muren, die er op zouden kunnen wijzen dat de linkervleugel wellicht onderkelderd was met één bouwlaag en de rechtervleugel twee bouwlagen bezat.”

“Van deze Stins is niets meer terug te vinden.”

(bronnen: Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland, 1992).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Sate De Werren, Roordaburg kunt vinden.

Pin B&B wetterwillefriesland

  Wommels

B&B aan het water, de Bolswardertrekvaart. Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin Toscanini

  Franeker

Wat Leuk dat u er bent! De Italiaanse keuken, gekenmerkt door éénvoud en ambachtelijkheid. Dat willen wij U bij Toscanini bieden. Wij staan bekend om onze speciale dunne deegbodem gemaakt van eigen vers deeg....


Meer info

Pin It kruswetter

  Easterlittens

Prachtige en rustige camping gelegen aan 2 vaarten. Schitterende fietspaden leiden u naar Sneek, Franeker, Bolsward of Leeuwarden alle op 10 tot 15 km afstand. Paviljoen met terras aan het water.


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.