Scheltema of Oedsma

Noomen: “Ook Scheltinga te Boxum wordt in de door Sibrandus Leo verwoorde traditie met bezit van klooster Lidlum onder Boxum in verband gebracht. Deze familie en stins moeten nader worden beschreven.”

SIF: “In de noordwestelijke hoek van de Hegedyk en de Tiltsjedyk liggen nog twee lage terpjes. Hier zou volgens de atlas van Eekhoff de Oedsma State hebben gestaan. Van den Akker schrijft rond 1940 dat Eekhoff zich heeft vergist met zijn aanname dat Oedsma en Scheltema dezelfde state zou zijn geweest. Hier stond Scheltema State en Oedsma State stond op de dorpsterp en zou identiek zijn aan Juckema State. Gezien de bewonersgeschiedenis van Oedsma State volgen we Van den Akker.”
“Volgens het stemkohier van 1640 is Jan Arriens boer op Scheltema State en eigenaar is dan Ulbe van Aylva. Van Burmania vermeldt dat bij testament van 29 september 1619 Insch van Scheltema, de weduwe van Epo van Aylva, “praelegateert Scheltema State met huys, hof en Poorte” etc. aan haar tweede zoon Sybe van Aylva. Het stemkohier van 1670 vermeldt “Juffr. Lycklama, wed van den Heere Ailva tot Witmarsum voor 2 parten ende de Here Grietman Jr. Sicco van Ailva voor een derde part eigenaars van Scheltema plaats”.
In 1698 en 1700 staat grietman Hector van Glinstra als eigenaar vermeld en vervolgens in 1708, 1718 en 1728 Johanna van Vierssen, wed. Van Glinstra. In 1738 is vermeld “Vrouwe Wyckel, wed. Glinstra” en van 1748 t/m 1768 “Secr. Wyckel”. Van 1708 tot 1768 heeft de fam. Oedsma de boerderij in gebruik.”
“Onder zijn tekening schreef Stellingwerf: “Scheltema-state te Boxum van oude Mevr. Glinstra”. Maar ook onder zijn tekening van Ringia State te Blessum schreef hij dat er een mevrouw Glinstra woonde. Waren beide states bewoond door dames Glinstra, de ene ouder dan de andere, waren ze beide eigendom van dezelfde mevrouw of heeft hij weer een van zijn befaamde vergissingen gemaakt?
De gelijkenis met de naburige Ringia State is dan ook groot. Een voorbeeld van het type stins waaruit de kop-hals-rompboerderij is ontstaan.
De State heeft een niet erg groot, stinsachtig voorhuis. In de gevel van het voorhuis bevinden zich twee kruisvensters en ook hier is de getoogde ingang in de naar verhouding lange “hals” te vinden.
Het terrein waarop de State stond was ook hier toegankelijk via een poortgebouw, dat over de gracht stond.”

“Van de state is niets anders terug te vinden dan de bovengenoemde terpjes.”

(bronnen: Tekst: Jan Leemburg; “Van de mond der oude Middelzee”, serie artikelen in het Friesch Landbouwblad van 1922 tot 1942 door K.J. van den Akker, in boekvorm uitgebracht in 1971; “Menaldumadeel, 2000 jaar leven in een Friese grietenij” door David Hartsema, 1981; “Skiednis fan Menameradiel” red. O. Santema en dr. Y.N. Ypma, 1972).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Scheltema of Oedsma kunt vinden.

Pin Appartement Torenzicht

  Marsum

Appartement vlakbij Leeuwarden met eigen ingang, hal, douche, toilet, slaapkamer, keuken, woonkamer, bijkeuken en tuin met zitje. Aanwezig: Wifi, radio-cd speler, smart tv, koelkast, kookplaat met oven, magnetron, keukeninventaris en zelf instelbare cv verwarming....


Meer info

Pin Grand Cafe Wouters

  Leeuwarden

Tegenover het Centraal Station en op korte loopafstand van het centrum, bent u bij ons aan het juiste adres voor een heerlijk kopje koffie met gebak, een borrel, een lekkere lunch of gezellig diner,...


Meer info

Pin Mini camping Van Harinxma

  Deinum

Minicamping Van Harinxma is een rustig gelegen minicamping aan het Van harinxmakanaal in de gemeente Menaldumadeel, gelegen tussen de dorpen Ritsumazijl en Deinum. In het hart van Friesland net buiten de grote stad Leeuwarden....


Meer info

Pin Restaurant élevé

  Leeuwarden

Kom dineren op niveau met een prachtig uitzicht. U wordt verrast door originele, creatieve gerechten in een moderne, sfeervolle omgeving. Restaurant élevé, gevestigd in WestCord WTC Hotel Leeuwarden heeft een keuken met regionale, nationale...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.