Sickinga of de Hege Wier

Noomen: “Feicke Sickinga wordt rond 1383 samen met zijn neve Sicke Albada genoemd als rechthebbende op een deel van de opbrengst van de – oorspronkelijk grafelijke – tol te Staveren. Ze dreigden de Hamburgers met geweld als die niet zouden willen betalen. Uit latere bronnen weten we dat zij te Goënga woonden; hun rechten te Staveren hadden ze van verwanten (maechen) geërfd. Tijdens de Friese oorlog van hertog Albrecht van Beieren, graaf van Holland, koos Feicke de zijde van de hertog. Zijn dochter Bott Sickinga trouwde met de eveneens Hollands gezinde Sneker stadshoofdeling Renick Bockema. Renicks dochter His trouwde in 1402 met Agge Haringsz Harinxma van Heeg, die daardoor zowel hoofdeling van Sneek als eigenaar van Sickinga te Goënga werd. Daarna kwam Sickinga aan hun zoon Bocke Harinxma van Sneek.
Omdat de Harinxma’s over talrijke andere stinzen beschikten, degradeerde Sickinga tot een pachtboerderij. Opmerkelijk is echter wel dat Syckingha in de 15de en 16de eeuw herhaaldelijk wordt genoemd als belangrijk bezit van de Harinxma’s; waarschijnlijk mede omdat het oud familiegoed was. Zo was de schade die Bocke Harinxma’s pachter op Sickinga in de vete met Hessel Albada had opgelopen één van de punten waarover in de zoen van 1447 overeenstemming werd bereikt. Bockes dochter Yde Harinxma vermaakte in 1483 haar deel van Sickyngha goet tho Goyngum deels aan de armen, deels aan familieleden. Ydes tantezegster Kathryn Feickes Harinxma gaf in 1501 bij testament renten uit Syckinghe Guet toe Goynghum aan haar zuster Yde. Een andere nicht, Katherina Watzes Harinxma genoot in 1518 blijkens haar testament eveneens renten uit een goed in Goënga. Ook de dochter Jel van oude Bocke Harinxma, die gehuwd was met Kempo Jongema, kreeg een aandeel in het voorouderlijke Sickinga. Haar kleinzoon Laes Agges Jongema, die zelf ook met een vrouw Harinxma was getrouwd, liet in 1541 een rente in Sickinghe guedt toe Goyngum, daer een Olffert Sickinghe genoempt nuu op woent na aan Foekel Jelle Harinxma dochter. In 1511 was de sate toe Sickingen eigendom van verschillende personen, voor het grootste deel Harinxma-erfgenamen. Het goed was toen 102 pondematen groot en werd door een pachter gebruikt; afzonderlijk werden het huys, die huyssteed, die cleyne fenna en dat saedland genoemd. Van de Harinxma’s vererfde Sickinga via de Liauckema’s aan de Aebinga’s. Gerland Liauckema, weduwe Aebinga, wordt in 1640 als eigenaresse genoemd; In 1641 noemde zij in haar testament ondermeer de sate landts tot Goingha Sickingha genaemt, by Dirck Hartsz gebruyckt. In 1718 lag naast Sickinga een stinswier, ongetwijfeld een rest van de stins van Feycke Sickinga of zijn voorouders; de opvaart naar de boerderij lag er in een bochtje omheen. Vanwege zijn hoogte kreeg hij in de Friese volkskunde een plaatsje. Waling Dijkstra tekende namelijk de uitdrukking op Dy’t winskje wol dogge’t op ‘e hege wier fan Goayinga, dan kriget men helte mear as oars earne. Ook op de atlas van Eekhoff (ca. 1850) komt de wier voor. De huidige boerderij en de weg erlangs heten nog de Hege Wier.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Sickinga of de Hege Wier kunt vinden.

Pin Vrienden van Pianobar Sneek

  Sneek

Geniet in ons restaurant van een heerlijke maaltijd met een goed glas wijn en sfeervolle pianomuziek. We verrassen onze gasten met wekelijks wisselende menukaarten met bijzondere gerechten en ware culinaire hoogstandjes vanaf 10 euro....


Meer info

Pin Sneek op Maat

  Sneek

Sneek op maakt verzorgt toeristische arrangementen in Sneek en SudWest Fryslan die precies aansluiten bij uw wensen én die van uw relaties. U kunt bij ons terecht voor compleet verzorgde één- en meerdaagse arrangementen...


Meer info

Pin Cafe de Boazumer Mjitte

  Boazum

Café de Boazumer Mjitte een eerlijk oud dorpscafé met een prachtig terras uniek gelegen aan de 11stedenroute, Middelsee-vaarroute en de slachtedijk.


Meer info

Pin Stadslogement KingSize

  Sneek

Stadslogement KingSize in Sneek is voorzien van vijf luxe kamers met en zonder ontbijt. De luxe kingsize kamer (kamer 1) is op de begane grond van het stadslogement gesitueerd. De kamers op de eerste...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.