Sjoerda

Noomen: “In 1475 woonde Eerert Sioerda te Giekerk. Zijn land lag daar niet ver van de weg naar Wyns. (…) Hij was een aanzienlijk man, want hij had een eigen zegel en in 1481 trad hij samen met de pastoor van Tietjerk op als vertegenwoordiger van het Tietjerkster vierendeel bij een verdrag met de stad Leeuwarden.
In 1511 was Lywe Syorde onder Giekerk eigenaar van de sate waaraan hij zijn naam Syorde ontleende. Eind 16de en begin 17de eeuw behoorden de Sjoerda’s te Giekerk tot de rijke eigenerfden.
Sytske Sjoerda (…) was in 1640 eigenaresse van zes sates te Giekerk, waaronder Sjoerda. Hun dochter Idtie van Andringa trouwde met Hartesius Jepema, van 1645 tot 1666 raadsheer in het Hof van Friesland. Zij erfden Sjoerda state en werden in Giekerk in 1677 en 1666 begraven. Schotanus beeldde in 1664 Sjoerda als “vernietigde edele state” af. Op het kadastrale minuutplan van 1832 valt het goed nog op door de ruime grachten.”

SIF: “De oudste vermelding van het huis dateert uit 1511.”
“Wanneer dit huis gebouwd werd is niet bekend, maar de bouw moet al voor 1511 plaats gevonden hebben, want in dat jaar was Lieuwe Sjoerda eigenaar van de state. Na hem hebben waarschijnlijk zijn zoon Sicke Lieuwes Sjoerda en zijn kleinzoon Benne Sickes Sjoerda de state in eigendom gehad. Benne Sickes was getrouwd met Jent Rintses Ytsma.
In 1640 was de state van Sytske Bennes Sjoerda. Zij was getrouwd met Jhr. mr. Tinco van Andringha, grietman van Utingeradeel. Zelf woonden ze in Akkrum en ze verhuurden de state aan Ate Copsma.
In 1660 wordt Ina van Andringha vermeld, getrouwd met dr. Hartesius Jepema, raadsheer aan het Hof van Friesland. Hartesius overlijdt in 1666 en Ina volgt hem nog geen jaar later op 31 januari 1667.

Wie dan de state in eigendom krijgt is niet bekend, maar in 1698 is dr. Suffridus (Sjoerd) Eelcoma eigenaar van de state.
In 1748 vinden we Arnoldus Gerardus Ernthuys vermeld op dit buitengoed en twintig jaar later T. Sijlstra. In 1798 is het eigendom van Clara Maria Sijlstra, dochter van de vorige eigenaar. Zij was getrouwd met de architect Abraham Anastasius Bruinsma.

Sjoerda state wordt bij verschillende gelegenheden als volgt vermeld: “een Slot met deszelfs lange laan van stamboomen en grooten Boerenplaats van wel 140 pondematen lands, aan de weg van Giekerk naar Oenkerk” en “Buitenverblijf met bos, weiland, plaisierlaan, huis en erf, tuin, boomgaard, water tot vermaak en een plaisierbos met boerderij”.
Het slot was “uit het water opgehaald” en een lange laan liep vandaar naar Giekerk en kwam uit op de tegenwoordige Rinia van Nautawei waar nu perceel nummer 80 staat. In het begin van de vorige eeuw moeten er nog twee zuilen met leeuwen aan de ingang van de laan hebben gestaan.

Volgens de “Stads en Dorpskroniek van Friesland” van dr. G.A. Wumkes werden in juli 1795 op Sjoerda State 75 eiken verkocht en op 16 maart 1802 een partij essenstammen. Op 30 december 1850 werd de “buitenplaats Sjoerda-state te Giekerk met 80 bunder greide, bouw en bosgrond” verkocht. De weduwe P.S. Westra was toen de (laatste) bewoner van de state.

Waarschijnlijk is Sjoerda State kort na deze verkoop gesloopt. Nu herinnert niets meer aan zijn eerdere aanwezigheid. Geen contouren van grachten, singels of muurresten. Niets. Alleen in de achtergevel van de boerderij van de heer J. Luinstra aan de Nieuwe Straatweg zat in de vorige eeuw nog een steen met het opschrift “G.J. Eelcoma, 26 Mei 1682”.
Mogelijk was dit een kind van dr. Suffridus Eelcoma die de eerste steen mocht leggen van de nieuwe boerderij.

Na de afbraak werd op deze plaats een boerderij gebouwd, die na een brand vervangen werd door de huidige woonboerderij. “

“Op de plaats van deze State bevindt zich nu een boerderij.”

(bron: Jan van der Zwaag en Jan Leemburg; “Stads- en Dorpskroniek van Friesland” van dr. G.A. Wumkes).

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Sjoerda kunt vinden.

Pin Camping De Kleine Wielen

  Leeuwarden

Camping De Kleine Wielen ligt ca. 5 kilometer oostelijk van Leeuwarden. U kunt ons vinden midden het natuurgebied “De Groene Ster”


Meer info

Pin Hotel-restaurant It Posthûs

  Burdaard

Hotel-Restaurant It Posthûs is een À la carte restaurant en hotel met zeven kamers.Terras op de Dokkumer EE aan de Elfstedenroute in Birdaard. Zaalaccomodatie vanaf tien personen tot en met 150 personen.


Meer info

Pin Camping zwanenburg

  jislum

Zoekt u rust ruimte en gezelligheid, dan bent u bij ons aan het juiste adres. wij hebben een klein speel/vismeertje van 170cm diep en 3ha bos. Ook is er een kantine aanwezig en in...


Meer info

Pin Eetcafe De Winze

  Wijns

Vanaf 1 april zijn we weer zes dagen in de week geopend vanaf 10.00 uur! In Wijns, in een prachtige landelijke omgeving, bevindt zich Eetcafé “De Winze” met een ruim en gezellig terras aan...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.