Thetinga

Noomen: “Agge Walta (gestorven voor 1480) met stinzen in Makkum, Schettens en Schraard behoorde blijkens zijn familienaam en het wapen van zijn nageslacht tot de familie Walta van Tjerkwerd, hoewel de precieze filiatie niet vast staat. Zijn kleinzoon Douwe Peters Walta, gehuwd met Hylck Ruirds Dekema, was in 1511 eigenaar en bewoner van Tetynga saete op Bessens onder Wieuwerd. De state (Douuo Peters huys toe Wiuert) wordt herhaaldelijk genoemd bij gevechten tussen de Schieringers en de Geldersen. Het huis behoorde nog in de zeventiende eeuw aan de Walta’s.
Uit het einde van de 17de eeuw is een fraaie plattegrond bewaard gebleven van het huis en de omgeving. Ten noorden van Thetinga beeldde Eekhoff rond 1850 een wier af.”

SIF: “De oudste vermelding dateert uit 1512.” “Thetinga State was het stamhuis van de familie Van Walta. Wie er het eerst was, is niet bekend, maar de state gaat een aantal generaties over van vader op zoon die allemaal de namen Pieter Douwes of Douwe Pieters dragen.” “De “Tegenwoordige Staat van Friesland” vermeldt overigens: “De schoone State Thetinga is het langst in weezen gebleeven, en veele jaaren bewoond door de Familie van Walta, wier hoofdtelg Douwe, in den Oorlog tusschen de Gelderschen en Bourgondiërs, de zyde der laatstgemelden hield; waarom hy, in 1522, op zyn Stins werd aangetast door den Gelderschgezinden Edelman Heerke Feikes, die dit huis met 20 knechten veroverde, en ‘er bleef liggen’, om de gemeenschap tusschen Sneek en Leeuwarden te belemmeren. Doch kort hier op werd hy, op zyne beurt, door den Stadhouder Georg Schenk, belegerd, en, met het Leeuwarder zwaar geschut tot de overgave gedrongen zynde, daar na met zyn volk dood geslagen”. Douwe Pieters leefde dus nog in 1522, maar of hij bij die belegering van zijn stins gesneuveld is of kort daarna is overleden, wordt niet vermeld.” “In 1675 telde de groep zo’n 100 leden, maar daar kwamen in de loop van de tijd zeker 300 bij. Om iedereen onderdak te kunnen bieden werd de state regelmatig verbouwd, waarbij de grote zalen werden opgedeeld in kleine woonvertrekken. Langs de grachten werden nieuwe gebouwen neergezet.” “Die vertrok uiteindelijk in 1732 naar Leeuwarden, waarna de baron de laatste 25.000 gulden betaalde en zijn gang kon gaan met de state. Baron van Aylva liet de state opknappen en weer in oude staat terug brengen, maar in 1733, nog vóór de verbouwing klaar was, stierf hij. Dat betekende ook het einde van de state, want zijn erfgenamen lieten alles afbreken. Geen steen bleef op de andere en ook het bos werd volledig gerooid.

“Op het stateterrein werd een boerderij gebouwd, de rest werd weiland.”

(bronnen: Tekst: J. Leemburg; “Baerderadiel, in geakunde” van het Geakundich Wurkferbân fan de Fryske Akademy
“Tegenwoordige staat van Friesland” ca. 1780; Aantekeningen van J. Leemburg uit diverse publicaties; Stinsen en States, Adellijk wonen in Friesland, 1992)

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Thetinga kunt vinden.

Pin Minicamping de Greidhoeke

  Britswerd

Kamperen op het Friese platte land op een mooie rustige groene camping, bestaande uit 12 ruime plaatsen van ongeveer 100 m2 per plaats, allen voorzien van elektriciteit. Centraal gelegen bij Sneek, Franeker , Leeuwarden...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

  Wommels

B&B aan het water, de Bolswardertrekvaart. Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal...


Meer info

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin B&B ZAZZA

  Raerd

Bed & Breakfast ZAZZA in Raerd. Op en top gastvrijheid midden in de Friese natuur.


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.