Wallema

Noomen: “Wallema wordt opgenomen vanwege de stinswier die er naast lag. De sate was in de Nieuwe Tijd afwisselend pachtgoed en eigenerfd goed. De naam Wallema komt voor het eerst in de 16de en vroege 17de eeuw voor; in 1718 staat de sate aangegeven als Walma. Waarschijnlijk wordt deze stins in 1496 en 1498 in een militaire context genoemd. Op 12 mei 1496 sloot Bocka Ygama van Folsgare zich aan bij het verbond dat Bocka Ennes met de stad Groningen had gesloten. Hij beloofde daarbij “dat ik het bolwerk zelf zal slechten en de ijzeren deur uit zijn hengsels zal nemen”. Waarschijnlijk kwam hij deze belofte niet na, want op 15 maart 1498 kwamen Vetkoperse soldaten uit Bolsward voor Bocke Yges huys toe Folsgaera, en als sy dat huys niet mochten winnen, soo staecken sy daer vier huysen an den brandt, ende toegen weder in Boolsuert.
In 1511 was er nog steeds een zoon van een Yge in Folsgare eigenaar van een huis: Epa Ighaz. Diens sate komt door de grootte (80 pm, 32 fl.) en de belending (myt die westereynd an die Myoldick; die oestereynd lecht an die grote Reen) het meest in aanmerking Wallemasate bij de stinswier (1640: 64 pm, 1700: 90 pm, 31-14-0 fl.; de Melledyck ten westen) te betreffen. Deze veronderstelling wordt nog ondersteund door de vermelding van een “stinsgracht”: saetland leggende om ende om op ende an Epes vors. stins graft. Het is dus zeer waarschijnlijk dat Bocke Yges’ huys (1496/1498), Epa Ighaz’ sate (1511) en Wallema (1599/1718) identiek zijn.
In de 16de en 17de eeuw golden de eigenaars en bewoners van Wallema niet als edellieden. De eigendom was in handen van verschillende familieleden, die zich deels naar het goed Wallema noemden. Eén van hen was tevens gebruiker van het goed en pachtte als zodanig land van zijn familieleden/mede-eigenaars. De precieze onderlinge relatie is nog niet bekend. Ook leden van de aanverwante familie Foeckema uit het naburige Tjalhuizum hadden eigendoms- en gebruiksrechten in Wallema sate. Tevens werden herhaaldelijk delen van het goed afzonderlijk verkocht, zo in 1652 24 pm; de sate omvatte toen: huyse schuyre, hovinge, watermolen sampt gerechtigheid van vissery … En swanejacht. Na verloop van tijd werden zulke delen vaak weer met de sate verenigd.
De kaart van Schotanus en Halma geeft aan dat aan oostzijde van het erf van Walma in 1718 een stinswier lag. Andere oude afbeeldingen van de stinswier ontbreken.”

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Wallema kunt vinden.

Pin Vrienden van Pianobar Sneek

  Sneek

Geniet in ons restaurant van een heerlijke maaltijd met een goed glas wijn en sfeervolle pianomuziek. We verrassen onze gasten met wekelijks wisselende menukaarten met bijzondere gerechten en ware culinaire hoogstandjes vanaf 10 euro....


Meer info

Pin Sneek op Maat

  Sneek

Sneek op maakt verzorgt toeristische arrangementen in Sneek en SudWest Fryslan die precies aansluiten bij uw wensen én die van uw relaties. U kunt bij ons terecht voor compleet verzorgde één- en meerdaagse arrangementen...


Meer info

Pin Stadslogement KingSize

  Sneek

Stadslogement KingSize in Sneek is voorzien van vijf luxe kamers met en zonder ontbijt. De luxe kingsize kamer (kamer 1) is op de begane grond van het stadslogement gesitueerd. De kamers op de eerste...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.