Wybranda

Noomen: “Waarschijnlijk was Wybranda in het begin van de 15de eeuw één van de stinzen van de familie Ockinga, die in het naburige Burgwerd woonde.” “Uit een toevallig bewaard gebleven fragment van het Register van den Aanbreng van Wonseradeel is bekend dat in 1511 Douwe Rienckz Bourmannia en Bocke, zijn broer, eigenaars waren van Wybrande te Hichtum.” “Gedurende enige tijd werd de state meestal als Aysma aangeduid; zo op de kaarten van 1622 en 1664.” “Wybranda lag strategisch aan de vaart die Bolsward met Achlum, Franeker en Tzum verbond. In 1718 en 1832 had het terrein een samengesteld grachtenpatroon, waarbinnen de moestuin (1832) of boomgaard (1832), het huis en misschien ook de boerderij hun eigen omgrachting hadden. Op de kadasterkaart zijn bovendien een vierkante en een ovale vijver te zien temidden van bosaanplant. De tekening van Stellingwerf van 1722 laat twee gebouwen zien. Links een zaalstins, waarschijnlijk uit de 16de eeuw, van twee bouwlagen tussen trapgevels; haaks daaraan gebouwd was een even hoog huis met een ingezwenkte halsgevel. Het andere gebouw van één bouwlaag dateerde blijkens zijn vormgeving waarschijnlijk uit het midden van de 17de eeuw. Voor de brug over de gracht stond een poortje met een wapensteen. Ook in 1832 stonden op het terrein twee huizen. Omstreeks 1840 werd de state afgebroken. Een deel van de grachten bestaat tegenwoordig nog.”

SIF: “In de door Christianus Schotanus in 1664 uitgegeven “Beschrijvinge van de Heerlijckheydt van Frieslandt” worden slechts de volgende regeltjes aan het dorp Hichtum in de grietenij Wonseradeel gewijd: “12. Hichtum; dit dorp light aen de dijck en vaert die van Bolswaerd nae Franeker loopt. Hier is de State Aysma.” Schotanus heeft mogelijk niet zeker geweten hoe de state werkelijk heette en heeft hem gemakshalve maar genoemd naar de toenmalige bewoner; Taco van Aysma.” “Omstreeks 1840 werd de state vervangen door een boerderij.” “Op de tekening van Jacob Stellingwerf uit 1722 zien we op een flink terrein twee gebouwen staan. Over een deel van de zeer brede gracht stond een poortgebouw met een zadeldak tussen trapgevels, met in de voorgevel een wapensteen. Het hoofdgebouw bestond uit twee haaks op elkaar gebouwde vleugels van twee bouwlagen hoog onder zadeldaken. Drie topgevels waren getrapt, de vierde was een ingezwenkte halsgevel met frontonbekroning.
Het andere gebouw bestond uit slechts één bouwlaag, had waarschijnlijk een vrijwel vierkante plattegrond en een rondgaand schilddak met hoekschoorstenen. In de voorgevel zaten twee toegangen met dubbele deuren, waarvan er één een trapstoep van drie treden had. Door de gevelindeling lijkt het een stalgebouw geweest te zijn, maar gezien de hoge stoepen, de kruisramen met glas in lood en de pilasters, had het gebouw inmiddels een woonbestemming gekregen. Dit tweede bouwwerk is vermoedelijk rond het midden van de 17e eeuw tot stand gekomen. Gezien de grote luiken voor de ramen is het hoofdgebouw, met uitzondering van de halsgevel, duidelijk van oudere datum.”

“Het omgrachte terrein van de state ten westen van het dorp en ten westen van de Harlingervaart is nog steeds herkenbaar.”

(bronnen: Tekst: J. Leemburg “Beschryvinge van de Heerlyckheydt van Frieslandt” door Chr. Schotanus (1664); “Tegenwoordige staat van Friesland” ca. 1780; “De historie gaat door het eigen dorp” van A. Algra (1955-1960); Website van Tresoar; Genealogieën van André A. Buwalda; “Stinsen en States, adellijk wonen in Friesland” door Ronald Elward en Peter Karstkarel)

Pagina delen:  


« Bekijk alle locaties

Meer informatie


  Wat zit hier nog meer in de buurt?


Bekijk alle locaties die je dichtbij Wybranda kunt vinden.

Pin B&B wetterwillefriesland

 

Fietsen, wandelen, vissen, varen in de motorboot of gewoon lekker ontspannen? Het kan in onze B&B, direct gelegen aan de Bolswardertrekvaart. Tussen Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward, centraal in Friesland maar ook landelijk. Rust...


Meer info

Pin Piaam State

  Piaam

Welkom Verblijven bij Piaam State is verblijven in een monumentale rietgedekte kop-hals-romp boerderij in het kleine, authentieke dorpje Piaam. Luxe en comfort op het Friese platteland In de authentieke17e eeuwse boerderij zijn in 2002...


Meer info

Pin Camping-Logeerboerderij de Salix

  Hitzum

Camping-Logeerboerderij de Salix ligt in landelijke buitengebied net buiten Franeker. Wij hebben een minicamping, 4 B&B kamers. 2 houten chaletjes.


Meer info

Pin It Posthus

  Makkum

Italiaans restaurant gelegen in het hart van Makkum in het oude voormalige postkantoor. Ook is het mogelijk indien het weer het toelaat om op het terras te dineren. Heerlijke Italiaanse wijnen en gerechten staan...


Meer info

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.