wandel Swalkroute Easterein – 3

Jelsum heeft een beschermd dorpsgezicht, gebouwd op verschillende terpen en met een brinkachtig plantsoen in het midden. Jelsum heeft de oudste Friese state: Dekema State, met Middeleeuwse sporen in de kelders, waarschijnlijk restanten van de in 1492 verwoeste stins. De state is sinds de 14e eeuw nooit verkocht, maar steeds door vererving overgegaan, vanaf 1791 woonde hier de fam. Van Wageningen. In 1996 kwam de state in handen van het Old Burger Weeshuis die het gebouw, de inventaris en de tuinen liet restaureren en weer openstelde voor bezoekers. Thans is Dekema State met de oorspronkelijke aanleg van oprijlaan, singels, grachten en bos een uniek geheel; zij zijn open voor een wandeling. De ommuurde tuin en de state zijn beperkt te bezichtigen. Onderweg zal het u opvallen dat Jelsum en Cornjum bijna aan elkaar zijn gegroeid. Deze streekbebouwing is vooral in de eerste helft van de 20e eeuw gebouwd. We lopen een deel van het Stedpaed. Het Stedpaed volgt een oud pad van Leeuwarden naar de dorpen aan de noordkant van de stad. Het eindpunt is Hijum. Een wandelgids van het Stedpaed is verkrijgbaar bij VVV Leeuwarden, Primera Stiens en de Túnmanswente in Koarnjum. In 2011 werd het kunstwerk ‘brugwijzers’ onthult ter nagedachtenis aan de oude’ flapbrêge’, dit was vroeger de verbinding tussen Jelsum en Cornjum. Het kunstwerk vormt nu een symbolische verbinding tussen beide dorpen. Cornjum is bekend door het 'Koarnjumer bosk', het park van het in 1899 afgebroken Martena State. De nieuwe State is deels uit materiaal van die afbraak, opgebouwd. Ook het poortje is niet origineel, maar van het voormalige Leeuwarder Landschapshuis. Het 'bos' heeft een fraaie aanleg. Het herbergt waarschijnlijk de rijkste stinzenflora van ons land, het is ook vogelrijk, o.a. ransuilen. Ook de oude kerk is afgebroken, maar het oude interieur is deels bewaard, ook de steen met glasplaat is het bekijken waard. Aan de oostkant van het bos ligt de grafheuvel, waar de laatste bewoners van de oude Martena State liggen begraven, u kunt de teksten op de stenen bekijken. Het Leeuwarderbos is een relatief jong bos, het is tussen 1992-1996 aangelegd als co2- compensatiebos. Delen van het Leeuwarderbos worden begraast door Schotse Hooglanders. Bijzonder is de kunstmatige grafheuvel, hier hebben oude zerken uit de Westerkerk een nieuwe plaats gekregen.

Bekijk routekaart!

Route Wandelroute
Afstand 11 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Startpunt P-terrein Kerk, Op e Terp, Jelsum

Toelichting

Easterein is een schilderachtig dorp met afwisselende bebouwing en heeft een beschermd dorpsgezicht. In het dorp staat de monumentale kerk centraal op een gedeeltelijk omgracht kerkerf. Er staan veel kaaspakhuizen in het dorp. Restaurant Partycentrum Noflik Easterein vormt het ontmoetingspunt voor de dorpsbewoners. In de voormalige gereformeerde kerk van Easterein is een galerie gevestigd met daarnaast het ‘theecafé’. Tussen Easterein en Rien, bij het buurtschap Meilahuizen, ligt ‘Het kleine Paradijs’, een retraite en bezinningsoord. ‘s Zomers is de theetuin geopend. Rien, was vroeger bekend om zijn paardenmarkt. De Draversdyk is nog een herinnering aan de tijd dat hier harddraverijen werden gehouden. Lytsewierrum ligt aan de rand van de oude Middelzee, in één van de oudste bedijkte gebieden van Friesland. De invloed van de zee is nog goed te zien in het landschap. Als u het binnenpad neemt door de polder van Lytsewierrum loopt u door de landerijen, vroeger toebehorend aan “Bokmastate”. De pachters van deze landerijen moesten tot voor enkele jaren ieder voorjaar 75 kievitseieren leveren aan de eigenaar. Bij Greate Wierrum komt u op de Sânleansterdyk: richting Reahûs ziet u rechts de Polder van Lytsewierrum en links de voormalige Middelzee. Dit op een terp gelegen gehucht, bezit een nog goed geconserveerde laat- gotische kerk. In deze kerk wordt tijdens het zomerseizoen kunst geëxposeerd. Reahûs is een oud dorp dat aan de Slachtedyk (Sânleansterdyk) is ontstaan. De St. Marinuskerk is het meest indrukwekkende gebouw van Reahûs en is zeker een bezoek waard.

Pagina delen:  


« Bekijk alle routes

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.