wandel Swalkroute Minnertsga

Berlikum was het centrum van de Friese tuinbouw. Helaas heeft de eigen veiling in het fusie-geweld de slag verloren. Berltsum was bijna de 12e Friese stad geworden, ook dat wijst op een belangrijke positie in het verleden. Het Hemmemapark is een verwijzing naar de in 1746 afgebroken Hemmemastate. Het enige overblijfsel, de poort, is nu een cafétaria. Aangrenzend aan het park is een boomgaard in ere hersteld, ook zijn er oude rassen geplant. Het silhouet van Berltsum wordt bepaald door de fraaie koepelkerk. Dit merkwaardig gebouw heeft 8 zijden, 4 recht en 4 bol.In de jaren negentig werd Berltsum aangewezen als ontwikkellocatie voor glastuinbouw. Hierdoor kwamen er veel tuinders, grotendeels uit het westen, naar Berltsum. Dit leverde werkgelegenheid op voor de regio Noordwest- Fryslân. De inwoners van Berltsum hebben een opvallende bijnaam: ‘Hounefretters’. Volgens een verhaal uit 1182 werd Berltsum in door zwaar onweer en Noormannen vernield. Door hongersnood die hierop volgde was men genoodzaakt om honden op te eten. Een meer voor de hand liggende verklaring is te vinden in het wapen van de Hemmema's: hierin staan twee windhonden afgebeeld. Let ook op de borden die de gemeente Menameradiel heeft geplaatst voor de cultuurhistorische wandelroute. Hierop staat interessante informatie op verschillende punten langs de route.

Bekijk routekaart!

Route Wandelroute
Afstand 8 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Startpunt P-plaats Hemmemastate, to Wiersterdyk 3, 9041 VL, Berltsum

Toelichting

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond ‘Lyts Hermana’. Er was ook een ‘Great Hermana’, de boerderij die daar nu staat met die naam, is gebouwd in 1772. In het dorp zijn nog vele restanten terug te vinden van de spoorlijn Stiens- Harlingen. De laatste personentrein reed in 1970, tijdens een excursie. Via deze lijn werden ook vele landbouwproducten opgeslagen en vervoerd. De aardappelen werden in Harlingen op de boot gezet voor export. De koelinrichting van de voormalige aardappelveiling staat er nog steeds. Deze kunt u zien als u bij de Stationsstrjitte een stukje verder loopt. Firdgum, een klein dorp met ca. 100 inwoners wordt al in kronieken van de achtste eeuw genoemd als Ferdingaheem (heem van Ferdinga). Maar mogelijk komt de naam van Feirdigheim, wat verwijst naar een veerpont over de Middelzee naar Stiens. Opvallend is de alleenstaande toren, waarvan de kerk in 1792 werd afgebroken. In de voormalige school (gesloten in 1934) is tegenwoordig Museum en Archeologisch steunpunt Yeb Hettinga Skoalle gevestigd. Oude landbouwwerktuigen en terpvondsten uit de vroege middeleeuwen vormen het hart van het museum, dat ook regelmatig onderdak biedt aan allerlei wisselende exposities. Tegenover het museum reconstrueert de Groninger archeoloog Daniël Postma een 700 jaar oud- Fries zodenhuis. De zoden van dit gebouw komen uit de buitendijkse kwelder van het Noorderleech. Bij de Dijkshoek kruist de Armendijk met de oude waddenzeedijk. De hardstenen pilaar (de zogenaamde Terminus) gaf vroeger de grens aan van een voormalig waterschap. De Armendijk zorgde er rond 1500 voor dat de zee werd tegengehouden waardoor het Bildt kon ontstaan. In vroeger tijden was de Griene Dyk de zeedijk die het water van de Middelzee keerde. Nadat de oude Bildtdijk aangelegd werd, verloor de Griene Dyk zijn functie.

Pagina delen:  


« Bekijk alle routes

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.