wandel Swalkroute Oosterbierum

In en rond Minnertsga ligt een rijke historie van vele vroegere states en stinzen. Noordelijk aan de Hearewei stond 'Lyts Hermana'. Er was ook een 'Great Hermana', de boerderij die daar nu staat met die naam, is gebouwd in 1772. In het dorp zijn nog vele restanten terug te vinden van de spoorlijn Stiens- Harlingen. De laatste personentrein reed in 1970, tijdens een excursie. Via deze lijn werden ook vele landbouwproducten opgeslagen en vervoerd. De aardappelen werden in Harlingen op de boot gezet voor export. De koelinrichting van de voormalige aardappelveiling staat er nog steeds. Deze kunt u zien als u bij de Stationsstrjitte een stukje verder loopt. Firdgum, een klein dorp met ca. 100 inwoners wordt al in kronieken van de achtste eeuw genoemd als Ferdingaheem (heem van Ferdinga). Maar mogelijk komt de naam van Feirdigheim, wat verwijst naar een veerpont over de Middelzee naar Stiens. Opvallend is de alleenstaande toren, waarvan de kerk in 1792 werd afgebroken. In de voormalige school (gesloten in 1934) is tegenwoordig Museum en Archeologisch steunpunt Yeb Hettinga Skoalle gevestigd. Oude landbouwwerktuigen en terpvondsten uit de vroege middeleeuwen vormen het hart van het museum, dat ook regelmatig onderdak biedt aan allerlei wisselende exposities. Tegenover het museum reconstrueert de Groninger archeoloog Daniël Postma een 700 jaar oud- Fries zodenhuis. De zoden van dit gebouw komen uit de buitendijkse kwelder van het Noorderleech. Bij de Dijkshoek kruist de Armendijk met de oude waddenzeedijk. De hardstenen pilaar (de zogenaamde Terminus) gaf vroeger de grens aan van een voormalig waterschap. De Armendijk zorgde er rond 1500 voor dat de zee werd tegengehouden waardoor het Bildt kon ontstaan. In vroeger tijden was de Griene Dyk de zeedijk die het water van de Middelzee keerde. Nadat de oude Bildtdijk aangelegd werd, verloor de Griene Dyk zijn functie.

Bekijk routekaart!

Route Wandelroute
Afstand 10 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Startpunt P-plaats Grote Kerk, Tsjerkestrjitte, Minnertsga

Toelichting

De kerk van Oosterbierum vormt het middelpunt van het dorp. Op de toren van de kerk staat geen haan, maar een ridder (Sint Joris) te paard, hieraan is ook de kerk gewijd. Oosterbierum is een echt voedselproducerend dorp. Naast o.a. tomaten, paprika, komkommer, aardappels, granen en witlof, worden er ook nog orchideeën gekweekt. Aan de Hoarnestreek vindt u Harkemastate, waaraan een mooie sage is verbonden. In de middeleeuwen werd de toenmalige stins bewoond door Jonker Roorda die deelnam aan een kruistocht. Bij zijn vertrek beloofde hij zijn vrouw: “Gij zult mij terug zien, zo niet levend dan dood, al is het ook maar enkel mijn hoofd.” Dat laatste was het geval. De weduwe plaatste het hoofd in een kastje boven de deur. Zodra het eruit werd gehaald, begon het te spoken. Het kastje is er nog…. De terp van het gehucht Koehool bestond al voor 1200. Ten tijde van de Middelzee was er hier een doorgang voor scheepvaart van Terschelling via Firdgum en Berlikum over de Middelzee naar Leeuwarden. Deze opening in de zeedijk is mogelijk met de Allerheiligenvloed van 1570 dichtgezet. Vroeger stonden hier veel meer huizen. Bij de uitvoering van de Deltawerken (1975) moesten veel huizen (langs de hele Waddendijk) worden afgebroken, omdat voor de nieuwe, bijna 10 meter hoge dijk veel meer ruimte nodig was. Een van de huizen van Koehool is overgebracht naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. Het monument voor de haringvissers herinnert aan de hoogtijdagen van de haringvisserij aan de Waddenkust. De in 2011 gerestaureerde bunker in de zeedijk maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van de Duitse luchtverdediging.

Pagina delen:  


« Bekijk alle routes

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.