wandel Swalkroute Wommels

Jelsum heeft een beschermd dorpsgezicht, gebouwd op verschillende terpen en met een brinkachtig plantsoen in het midden. Jelsum heeft de oudste Friese state: Dekema State, met Middeleeuwse sporen in de kelders, waarschijnlijk restanten van de in 1492 verwoeste stins. De state is sinds de 14e eeuw nooit verkocht, maar steeds door vererving overgegaan, vanaf 1791 woonde hier de fam. Van Wageningen. In 1996 kwam de state in handen van het Old Burger Weeshuis die het gebouw, de inventaris en de tuinen liet restaureren en weer openstelde voor bezoekers. Thans is Dekema State met de oorspronkelijke aanleg van oprijlaan, singels, grachten en bos een uniek geheel; zij zijn open voor een wandeling. De ommuurde tuin en de state zijn beperkt te bezichtigen. Onderweg zal het u opvallen dat Jelsum en Cornjum bijna aan elkaar zijn gegroeid. Deze streekbebouwing is vooral in de eerste helft van de 20e eeuw gebouwd. We lopen een deel van het Stedpaed. Het Stedpaed volgt een oud pad van Leeuwarden naar de dorpen aan de noordkant van de stad. Het eindpunt is Hijum. Een wandelgids van het Stedpaed is verkrijgbaar bij VVV Leeuwarden, Primera Stiens en de Túnmanswente in Koarnjum. In 2011 werd het kunstwerk ‘brugwijzers’ onthult ter nagedachtenis aan de oude’ flapbrêge’, dit was vroeger de verbinding tussen Jelsum en Cornjum. Het kunstwerk vormt nu een symbolische verbinding tussen beide dorpen. Cornjum is bekend door het 'Koarnjumer bosk', het park van het in 1899 afgebroken Martena State. De nieuwe State is deels uit materiaal van die afbraak, opgebouwd. Ook het poortje is niet origineel, maar van het voormalige Leeuwarder Landschapshuis. Het 'bos' heeft een fraaie aanleg. Het herbergt waarschijnlijk de rijkste stinzenflora van ons land, het is ook vogelrijk, o.a. ransuilen. Ook de oude kerk is afgebroken, maar het oude interieur is deels bewaard, ook de steen met glasplaat is het bekijken waard. Aan de oostkant van het bos ligt de grafheuvel, waar de laatste bewoners van de oude Martena State liggen begraven, u kunt de teksten op de stenen bekijken. Het Leeuwarderbos is een relatief jong bos, het is tussen 1992-1996 aangelegd als co2- compensatiebos. Delen van het Leeuwarderbos worden begraast door Schotse Hooglanders. Bijzonder is de kunstmatige grafheuvel, hier hebben oude zerken uit de Westerkerk een nieuwe plaats gekregen.

Bekijk routekaart!

Route Wandelroute
Afstand 7 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Startpunt P-terrein Kerk, Op e Terp, Jelsum

Toelichting

Het welvarende dorp Wommels heeft van oudsher een zekere centrum- functie. Het zwembad, de jachthaven en museum It Tsiispakhús zijn enkele voorzieningen die Wommels ook voor de recreant aantrekkelijk maken. Op de benedenverdieping zijn wisselende exposities, de bovenverdieping schenkt aandacht aan zuivelhistorie van de streek. Het rijke interieur van de forse laat- gotische kerk in Wommels is zeer de moeite waard. Wommels is voor de kaatssport één van de middelpunten. Ter ere van Freule de Vos van Steenwijk wordt er elk jaar een kaatspartij georganiseerd (eind juli/begin augustus) voor jongens van 14 tot 16 jaar, de zogenaamde Freulepartij. Dit evenement trekt elk jaar enkele duizenden kaatsliefhebbers. Ten westen van Wommels, richting Burgwerd, staat een fraaie poldermolen: de Aylvapoldermolen. De originele molen brandde in 1959 volledig af. In 2000 werd de Vijfhuistermolen uit Hallum verplaatst en herbouwd op zijn huidige plaats. Ten oosten van Wommels ligt het natuurgebied Skrok. De plas Swyns is ontstaan na het afgraven van een woonterp. Het weidevogelgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten en er is een fraaie vogelkijkhut aanwezig.

Pagina delen:  


« Bekijk alle routes

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.