Kom jij fietsen in onze prachtige regio?


Friesland is een prachtige provincie om te gaan fietsen en de natuurlijke elementen maken de Friese Wouden uitermate geschikt voor iedere fietser. Fietsen kan op veel prachtige en diverse plaatsen en daarnaast kun je verschillende tochten gaan doen. Of stel je eigen route samen via het uitgebreide fietsknooppunten netwerk en ontdek onderweg de prachtige landschappen, gezellige dorpen en geniet van de rust. Voor de actieve fietser zijn er uitgebreide routes en netwerken door bossen en heide. Kortom: Fietsen in regio de Friese Wouden is écht leuk voor iedereen!


Fietsen en wandelen in de Lindevallei

Vlakbij de dorpen De Hoeve en Steggerda ligt het door It Fryske Gea beheerde natuurgebied de Lindevallei. Het is een gevarieerd moerasgebied in het beekdallandschap van de Linde.Het is een ook een oase van rust, waar bijzondere moerasvogels een plekje vinden: de Lindevallei. Dankzij de aanleg van aantrekkelijke fiets- en wandelpaden geeft het gebied zijn schoonheid prijs.

De vervening, die al in de achttiende eeuw op gang kwamen, gaf een grote verandering aan het landschap. Er ontstonden grote plassen open water, met daartussen hogere wallen. De petgaten groeiden na het graven van turf weer dicht met water en moerasplanten. Door het natuurgebied, met een unieke flora en fauna, heeft It Fryske Gea een wandelroute uitgestippeld. Ook loopt door het gebied een prachtige fietstroute die begint bij de Kontermansbrug in de Hoeve en eindigt nabij het punt (de ‘Sas’) waar de Linde (in de streektaal: Lende) op een binnenmeer lijkt, op de grens met Overijssel.


Friese Woudenpad

Lauwersoog: 147 km

Het vernieuwde Friese Woudenpad, voorheen Zevenwoudenpad, loopt van Lauwersoog aan de Waddenzee tot aan Steenwijk in het noordelijke puntje van Overijssel. Daarbij worden ook de Nationale Parken Lauwersmeer, Friese Wouden, Drents-Friese Wold en Weerribben aangedaan.

Het pad begint in het open Friese zeekleigebied, dat een heel eigen en unieke schoonheid bezit. Na het historische stadje Dokkum, verandert het landschap zichtbaar. De Dokkumer Walden vormen een uniek ‘slagenlandschap’, dat zich kenmerkt door lintbebouwing met smalle, langgerekte kavels, die zijn afgezet met elzenhagen.

Ten zuiden van Drachten begint het eigenlijke gebied van de Wâlden: zandruggen waartussen riviertjes als het Koningsdiep, de Tjonger en de Linde stromen. Hier wordt het landschap verlevendigd door bos, restanten van vroegere heidevelden en open beekdalen. Op het laatste stukje tot Steenwijk krijgt de wandelaar nog iets mee van het typische esdorpenlandschap van Zuidwest-Drenthe.
Het Friese Woudenpad kent halverwege de hoofdroute de ‘natuurvariant’ Duurswouderheide. Het is een gebied met veel bossen en heide. Ten noorden van Steenwijk is het pad uitgebreid met een aparte ‘Domela-variant’. Deze loopt door een gebied van veenontginningen, waar de socialistische voorman Ferdinand Domela Nieuwenhuis eind 19e eeuw actief was en veel inspiratie voor zijn ideeën opdeed. Daarnaast heeft het Friese Woudenpad een variant tussen Dokkum en Holwerd: variant Holwerd. Deze variant sluit in Holwerd aan op het Friese Kustpad.


Lindevalleiroute

Wolvega: 46 km

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat deze route langs de Linde. Hoewel dit vroeger een grote rivier was, is daar nu weinig van terug te vinden.

Tijdens de voorlaatste ijstijd ging het smeltwater van gletsjers door de Linde en de rivieren Tjonger en Boorne. Dit proces heeft haar sporen achtergelaten in het landschap van zuidoost- Friesland en dat is vandaag de dag nog steeds te bewonderen langs deze route. Het grote deel van de Linderoute wordt gekarakteriseerd door bossen, rivieren, beekdalen en heidelandschap.

De start van deze route ligt in Wolvega bij knooppunt 58, parkeergelegenheid is aanwezig evenals een goede verbinding met het openbaar vervoer, horeca voorzieningen zijn in de buurt aanwezig.


Veenwoldsroute

Oosterwolde: 43 km

De uiterste zuidoosthoek van Friesland, dat is waar deze route door heen gaat. Een stukje Friesland waar je in het noorden het laatste stuk, nog niet afgegraven, hoogveen vindt.

In het zuiden vind je het woud of wold. Wold refereert hoogstwaarschijnlijk naar het Drents-Friese Wold, een groot nationaal park tussen Appelscha en Diever. De Veenwoldsroute voert door dit uitgestrekte gebied van heidevelden, bossen en zand.

Begin deze route bij de rotonde Molenweg/Schottelenburgweg in Oosterwolde.


Adellijk Beetsterzwaag

Beetsterzwaag: 58 km

In de 17e en 18e eeuw legden Friese adellijke families fraaie buitenplaatsen in en rond Beetsterzwaag aan. Deze families waren: Van Lynden, Lycklama à Nijeholt en van Harinxma thoe Slooten.

De Friese adel heeft een grote invloed gehad op het landschap, zo waren zij verantwoordelijk voor de aanlegging van bos en heide, maar echt rijk zijn ze geworden door de ontginning van veen. Langs de route zijn nog veel van hun landhuizen en tuinen te bewonderen en het dorpje Beetsterzwaag heeft nog steeds de adellijke allure van vroeger.

Begin de route bij Parkeerplaats carpool Beetsterzwaag (Hoofdstraat 23
9244 CL Beetsterzwaag).


Schatkamer Koningsdiep

Het Koningsdiep, ook bekend als It Alddjip of de Boarne, is een beek die nog altijd ontspringt ten oosten van Bakkeveen bij Allardsoog en ooit bij Akkrum uitmondde in de Middelzee.

Het Koningsdiep stroomde eeuwenlang door een ontoegankelijk, woest en leeg gebied. Tot ver in de achttiende eeuw maakten wolvenroedels de streek onveilig. Op de hooggelegen flanken ontstonden boerendorpen. De zandgronden leenden zich zelfs voor de aanleg van joyeuze landgoederen. De Friese landadel voelde zich thuis in Beetsterzwaag en Bakkeveen en bouwde er lusthoven, creëerde prachtige tuinen met vijvers, lanen en intieme doorkijkjes en plantte op grote schaal uitgestrekte bossen voor houtproductie. En het mooiste komt nog: al deze ingrepen door mensenhand laten zich nog lezen in het landschap dat zijn natuurlijk ritme door de eeuwen heen heeft gehouden.

Een fijnmazig netwerk aan fiets- en wandelpaden ontsluit over de volle lengte en breedte het beekdallandschap Koningsdiep in al haar schoonheid. Meer informatie is te vinden op de website van het Koningsdiep.


Friese Wouden route

Appelscha: 47 km

De Friese Wouden zijn gelegen in het zuidoostelijke deel van Friesland en liggen rechts van de lijn Heerenveen – Drachten. Hoewel de naam anders doet vermoeden bestaat dit gebied niet uit enorme bosgebieden, maar uit kleine stukjes bos en houtwallen die te vinden zijn rond weilanden en akkervelden.

Het Friese Wouden gebied is ontstaan in de 19e eeuw nadat er veel veen was afgegraven. De gehele route heeft een intiem karakter, met hier en daar afwisselende weidse vergezichten en riviertjes. Aangezien de Friese Wouden niet zo geliefd zijn als de Friese meren of de nabijgelegen Drentse bossen kan men hier nog ongestoord rond fietsen.

Bij bezoekerscentrum Terwisscha Appelscha is meer informatie te verkrijgen over de Friese Wouden route.


Fochtelooërveenroute

Appelscha: 44 km

Eeuwenlang was een groot deel van het gebied, waar deze route doorheen gaat, te kenmerken als woest en ledig.

In de 17e eeuw is men begonnen met het ontginnen van hoogveen, de gebieden Wittelerveld en het Fochtelooërveen zijn overblijfselen van dit fenomeen. Dwars door het natuurreservaat Fochtelooërveen loopt een fietspad waar je kunt genieten van het weidse en ongerepte gebied, dit landschap is uniek in Nederland en zelfs in West-Europa.

Knooppunt 64 in Appelscha bij fietspad LF9 is het beginpunt van deze route.


 MTB Route Appelscha

Appelscha: 17.3 km/ Appelscha -Diever/ Hoogersmilde: 45.3 km

De route heeft een lengte van 17,3 kilometer. Deze route is aaneengesloten te rijden met de 28 kilometer lange route in Diever/Hoogersmilde).
Markering: De route is gemarkeerd met houten palen met in het blauw het internationale MTB-teken: . De verbindingsroute, met de 28 kilometer lange route in Diever/Hoogersmilde, wordt met zwarte bordjes aangegeven.

Je kunt de route starten bij:
– Parkeerplaats ’t Groot Veen (Bosweg) bij Appelscha
– Parkeerplaats Wateren
– Parkeerplaats bij het Aekingerzand of Kale Duinen (Appelschaseweg)
Bij de verschillende startpunten vind je steeds een duidelijk informatiebord.

 

 

 

 

Pagina delen:  


Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.