Bekijk alle routes in onze database


Trek er op uit in Friesland. Met deze routes kom je langs de mooiste plekjes in de provincie en hoef je niks te missen. Er zijn diverse routes beschikbaar. Of je nou op de fiets stapt, je wandelschoenen aantrekt, te paard komt of met je boot de provincie intrekt, er is voor ieder wat wils.

Filter routes:


fiets

Swalkroute Fochteloo

Fochteloo behoort tot de vroegst bewoonde gebieden van Noord-Nederland. Reeds voor onze jaartelling was er bewoning. Aan het fietspad bij de zogenaamde Tachtig Bunder werden in de dertiger jaren de grondsporen van een nederzetting uit de prehistorie ontdekt. Rond 1850...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Hemrik

In 1315 wordt het dorp Hemrik onder de naam Hemericke genoemd in een lijst met namen van plaatsen met een kapel. Het witte kerkje (NH) is van oorsprong middeleeuws en werd in 1739 herbouwd op de oude fundamenten. Ten zuiden...

Route Fietsroute
Afstand 25 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Hurdegaryp

Hurdegaryp is een relatief groot dorp ten oosten van Leeuwarden. Veel bewoners vinden een werkplek in Leeuwarden. Het is niet vreemd dat Hurdegaryp zo´n gewilde woonplaats is. Het gebied rond Hurdegaryp is zeer de moeite waard. Ten noorden van het...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Lippenhuizen

Lippenhuizen dankt zijn naam waarschijnlijk aan de familie Ljuppa. Deze familie woonde hier eeuwen geleden en bouwde een groot aantal huizen. Familienaam en huizen werden samengevoegd tot Ljuppengahuizen. Niet ver van Lippenhuizen vinden een groot aantal natuurgebieden, die de moeite...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Luxwoude

Het landschap dat nu doorsneden wordt door kanalen, vaarten en wijken bestond vroeger uit uitgestrekte veengebieden. Hier en daar lagen op de hogere delen kleine nederzettingen. De bewoners leefden van de landbouw. Op kleine schaal droogde men veen tot turf,...

Route Fietsroute
Afstand 45 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Makkinga

Omgeven door bossen, weide, bouwland en boomwallen ligt Makkinga, één van de dertien dorpen van Ooststellingwerf. Makkinga is een van de weinige esdorpen in Friesland. Centraal in het dorp ligt de brink die, samen met de waterpomp en de kerk,...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Oldeberkoop

De fietsroute vanuit Oldeberkoop leidt door het land van de Linde en de Tjonger. Waar nu deze rivieren stromen, liep na de laatste ijstijd het smeltwater van het dooiende ijs richting zee. In de warmere periode daarna ontstond in de...

Route Fietsroute
Afstand 35 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Oldelamer

Op een afstand van ongeveer 3 km ten westen van Wolvega ligt Oldelamer. Het is een uitgestrekt dorp met een kleine kern. Door de vervening is er ten noordwesten van Oldelamer een waterrijk natuurgebied ontstaan, de polder Brandemeer. De laatste...

Route Fietsroute
Afstand 40 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Raerd

Na de samenvoeging van Rauwerdahem, Utingeradeel en Idaarderadeel tot Boarnsterhim, verloor het dorp Rauwerd(Raerd) zijn status als gemeentelijke hoofdplaats. Raerd heeft noch wel de allure van een welvarend dorp, met statige rentenierswoningen. Ook de kerk valt meteen op. De uit...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Reduzum

Reduzum is van oudsher een terpdorp dat ontstaan is aan de rand van de vroegere Middelzee. De veehouderij was de belangrijkste bron van inkomsten. Het dorp van veehouders en “boerenfeinten” was bekend door café ‘De Trije Romers’ langs de weg...

Route Fietsroute
Afstand 35 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Ryptsjerk

De route leidt u gedeeltelijk door de ”Trynwâlden”. Dit gebied rondom Gytsjerk, Oentsjerk en Aldtsjerk is van oudsher een bosrijk gebied, niet ver van Leeuwarden. Het is daarom ook niet vreemd dat de adel zich al vroeg vestigde in dit...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Sibrandabuorren

Sibrandabuorren ligt net als Gauw, Goënga, Tersoal en Poppenwier in De Lege Geaen” (de lage landen), zoals de streek vaak wordt genoemd. De dorpen zijn gelegen in laaggelegen en een waterrijk gebied, niet ver van het Sneekermeer. Het Sneekermeer is...

Route Fietsroute
Afstand 40 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Terherne

Vroeger werd Terherne wel het Nova Zembla van Fryslân genoemd. De bijnaam kreeg het vroeger door de afgelegen ligging: het eilandje Terherne was slechts over water te bereiken. Ondanks deze afgelegen ligging was Terherne één van de belangrijkste plaatsen in...

Route Fietsroute
Afstand 45 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Twijzel

De route leidt u door een landschappelijk zeer interessant gebied. Ten noorden van de autoweg (N355) Leeuwarden-Groningen en ten westen van weg naar Drachten bevindt zich een coulissenlandschap met de bekende dykswâlen (houtwallen en elzensingels), maar ook talrijke pingo’s. Het...

Route Fietsroute
Afstand 40 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

fiets

Swalkroute Twijzelerheide

De route leidt u over rustige wegen tussen Twijzelerheide en Hurdegaryp. Vooral het verschil in karakter van het landschap ten zuiden en noorden van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen is opvallend. Ten zuiden van de spoorlijn fietst u door een gebied van...

Route Fietsroute
Afstand 30 km
Soort route Beschreven
Uitgave Www.doarpswurk.nl
Meer informatie over deze route  

Ontvang jij de nieuwsbrief van Friesland al?

Meld je aan en ontvang iedere maand onze nieuwsbrief met de leukste evenementen in Friesland, aantrekkelijke arrangementen en leuke nieuwtjes over de provincie.

Zoeken op Friesland.nl

De lekkerste Friese cookies

Friesland.nl maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Door gebruik te blijven maken van onze website, of door deze melding te sluiten, geef je aan hier akkoord mee te gaan.